Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu fotograficznego i filmowego do Ogniska Kultury Plastycznej

Data publikacji: 24.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-09-2018

Numer ogłoszenia

1133196

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

został zmieniony opis torby fotograficznej (pozycja 17) wymiar "zewnętrzny" zmieniono na " wewnętrzny".
Zmieniona data składania ofert z 3 IX na 5 IX.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres:
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
ul. Ruska 46a/413,414,
50-079 Wrocław,
z dopiskiem: dotyczy zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego i filmowego do Ogniska Kultury Plastycznej”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Siciński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 71 344 56 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

• pełnoklatkowy profesjonalny cyfrowy aparat fotograficzny (uszczelniony)
• zestaw obiektywów i osprzętu do pełnolatkowej lustrzanki cyfrowej
• aparat fotograficzny "bezlusterkowiec" (uszczelniony)
• zestaw obiektywów i osprzętu do "bezlusterkowca"
• aparat fotograficzny "kompakt dla profesjonalisty" z zestawem osprzętu
• kamera video 4k
• zestaw osprzętu do pracowni filmowej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wyposażenia do Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w ramach realizacji Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

PEŁNOKLATKOWA LUSTRZANKA CYFROWA TTL z wymienną optyką z 3 akumulatorami szt. 1
OBIEKTYW STAŁOOGNISKOWY 50MM F/1,4 szt. 1
OBIEKTYW ZOOM 15-30MM F/2.8ED szt. 1
OBIEKTYW ZOOM 24-70 F/2,8 ED szt. 1
OBIEKTYW STAŁOOGNISKOWY 100 MM F/2.8 ED MACRO szt. 1
LAMPA BŁYSKOWA (dedykowana do aparatu) z 2 akumulatorami szt. 1
KARTA PAMIĘCI dedykowana do aparatu szt. 2
TORBA NA APARAT – PLECAK FOTO szt. 1
CYFROWY APARAT FOTOGRAEICZNY tzw. „BEZLUSTRKOWIEC” wymienną optyką z 3 akumulatorami szt. 1
OBIEKTYW 35mm, f/1,4 szt. 1
OBIEKTYW 56mm f/1.2R szt. 1
OBIEKTYW 16-55 mm f/2,8 szt. 1
OBIEKTYW 50-140 mm f/2.8 szt. 1
OBIEKTYW 100-400 mm f/4.5-5.6 szt. 1
ZEWNĘTRZNA LAMPA BŁYSKOWA z 2 akumulatorami szt. 1
KARTA PAMIĘCI dedykowana do aparatu szt. 2
TORBA DO APARATU CYFROWEGO szt. 1
APARAT – tzw. kompakt dla profesjonalisty – zaawansowany kompaktowy superzoom z 3 akumulatorami szt. 1
KARTA PAMIĘCI dedykowana do aparatu szt. 2
TORBA DO APARATU CYFROWEGO szt. 1
PROFESJONALNA KAMERA 4K szt. 1
DRON z kamerą 4K i torbą do transportu szt. 1
KARTA PAMIĘCI dedykowana do kamery i drona szt. 4
PROFESJONALNY MIKROFON TYPU ZOOM szt. 1
KOMPUTER STACJONARNY Z OPROGRAMOWANIEM szt. 1
MONITOR 4 K szt. 1

Kod CPV

38650000-6

Nazwa kodu CPV

Sprzęt fotograficzny

Harmonogram realizacji zamówienia

do 21 dni od daty złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Waga: cena – 80 pkt, termin dostawy – 20 pkt

Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru:
cena minimalna / cena badana x waga (80 pkt) + Najkrótszy termin dostawy / Badany termin dostawy x waga (20 pkt) = ………. punktów

Termin dostawy: 21 dni – 0 pkt, 14 dni – 10 pkt, 7 dni – 20 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WROCŁAW

Adres

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717778555

Fax

717777291

NIP

8971383551

Tytuł projektu

Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1042/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Komputronik Biznes Sp. z o. o
ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 5.09.2018 r.
Cena: 103 694,71
Liczba wyświetleń: 448