Strona główna
Logo unii europejskiej

Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Data publikacji: 30.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1128322

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. dokonane zmiany dotyczą:

strona nr 2 - tabela "Postęp realizacji dz. 3.2 PO IR" - usunięto dane znajdujące się pod tabelą;

strona nr 4 - Metodologia badania pkt 6 - dokonano zmiany wymaganego minimalnego stopnia zwrotu w ramach ankiet CAWI z 70% na 50% dla beneficjentów oraz z 30% na 15% dla nieskutecznych wnioskodawców;

strona nr 8 - Warunki udziału w zamówieniu pkt 1.2.4 - dokonano korekty warunku na: "jedna osoba brała udział w realizacji (jako autor lub współautor raportu końcowego) dwóch badań ewaluacyjnych i/lub/analiz i/lub/ekspertyz dotyczących instrumentów finansowych (zwrotnych) współfinansowanych ze środków UE" - usunięto "z których każda".

W związku z powyższym wydłużeniu ulega termin składania ofert do 17 sierpnia br. do godz. 16.00

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: tomasz.browinski@miir.gov.pl do dnia 17 sierpnia 2018 r. godz. 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.browinski@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: w kwestiach merytorycznych – Pani Izabela Jachimowska tel. 22 273 80 74 adres mailowy: izabela.jachimowska@miir.gov.pl oraz Pan Tomasz Kacperski tel. 22 273 80 83 adres mailowy: tomasz.kacperski@miir.gov.pl, w kwestiach formalnych – Tomasz Browiński tel. 22 273 80 98 adres mailowy: tomasz.browinski@miir.gov.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

jw.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ewaluacja, której celem jest weryfikacja trafności, efektywności, skuteczności, a także użyteczności wsparcia udzielonego w ramach działania 3.2 POIR

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem badania jest weryfikacja trafności, efektywności, skuteczności, a także użyteczności wsparcia udzielonego w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, składającego się z:
a) poddziałania 3.2.1 Badania na rynek,
b) poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
c) poddziałania 3.2.3 Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowe informacje dotyczące oceny i opisu sposobu przyznawania punktacji znajdują się w załączniku Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO ROZWOJU, DEPARTAMENT PROGRAMÓW WSPARCIA INNOWACJI I ROZWOJU

Adres

pl. Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222738101

Fax

222738921

NIP

5262895199

Tytuł projektu

Sprawne zarządzanie PO IR w 2018 roku

Numer projektu

POIR.05.01.00-00-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o.
ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 17.08.2018 r.
cena: 119 310,00 zł (35% oceny końcowej)
Liczba wyświetleń: 410