Strona główna
Logo unii europejskiej

Membrany dializacyjne

Data publikacji: 16.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2018

Numer ogłoszenia

1125479

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o składanie ofert na adres e-mail: orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią trzy rodzaje membran SpectraPor 6 lub ich bezpośrednie zamienniki - po jednej rolce (10 m/rolka) z każdego rodzaju. Są to membrany z regenerowanej celulozy (RC), wstępnie namoczone, pozbawione gliceryny, gotowe do użycia, konserwowane ~0,05% roztworem azydku sodu, o poniższych parametrach odcięcia mas molowych (MWCO) oraz wymiarach fizycznych (co istotne jednakowych dla każdego rodzaju 1;2;3, celem prowadzenia badań porównawczych podczas procesu powiększania skali).

1) MWCO 1 kDa; średnica na płasko 45 mm; średnica 29 mm; pojemność 6,4 ml/cm; przykładowy numer w katalogu Spectrum: 132640;
2) MWCO 3,5 kDa; średnica na płasko 45 mm; średnica 29 mm; pojemność 6,4 ml/cm; przykładowy numer w katalogu Spectrum: 132592;
3) MWCO 10 kDa; średnica na płasko 45 mm; średnica 29 mm; pojemność 6,4 ml/cm; przykładowy numer w katalogu Spectrum: 132576;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie membran dializacyjnych do przeprowadzenia powiększenia skali procesu dializy preparatu.

Przedmiot zamówienia

Jak w skróconym opisie zamówienia.

Kod CPV

24950000-8

Nazwa kodu CPV

Specjalistyczne produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert 26.07.2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta powinna wyszczególnić trzy osobne produkty 1;2;3 i ich ceny netto oraz warunki dostawy (netto) - w tym możliwość zwolnienia z opłat za dostawę przy określonej wartości zamówienia. Kryterium wyboru stanowi najniższa cena netto produktu spełniającego wymagania techniczne wraz z kosztem dostawy do siedziby Beneficjenta: NanoVelos SA, Rakowiecka 36 lokal 260, 02-532 Warszawa. Beneficjent zastrzega możliwość wyboru tylko niektórych produktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00
Liczba wyświetleń: 290