Strona główna
Logo unii europejskiej

Oferta pracy na stanowisko : Kierownik Projektu , Specjalista konstruktor dr inż, Specjalista konstruktor, Analityk ds. technicznych, Programista - automatyk, Szef zespołu projektowego profesor, Technik elektronik

Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2018

Numer ogłoszenia

1124511

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449
www.zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bozena.cygan@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Cygan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505694684

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pozyskanie zespołu badawczego do realizacji zadań w projekcie na stanowiska :Kierownik Projektu , Specjalista konstruktor dr inż, Specjalista konstruktor, Analityk ds. technicznych, Programista - automatyk, Szef zespołu projektowego profesor, Technik elektronik,

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie zespołu badawczego do realizacji zadań w projekcie na stanowiska :Kierownik Projektu , Specjalista konstruktor dr inż, Specjalista konstruktor, Analityk ds. technicznych, Programista - automatyk, Szef zespołu projektowego profesor, Technik elektronik,

Przedmiot zamówienia

Pozyskanie zespołu badawczego do realizacji zadań w projekcie na stanowiska : również w pozycji Dodatkowe przedmioty zamówienia ze względu na brak miejsca w formularzu:
1. Kierownik Projektu :
Obowiązki Wykonawcy :
 monitorowanie i sporządzanie materiałów do sprawozdawczości,
 realizacji merytorycznej zgodnie z harmonogramem projektu,
 podział prac i obowiązków na przydzielonych pracowników do realizowanego projektu, a także Zleceniobiorca odpowiada za prawidłowe prowadzenie projektu, aby projekt uzyskał prawidłową ocenę w trakcie kontroli i audytu,
 za przebieg całokształtu prac przy realizacji projektu by wykonawca nie poniósł skutków zwrotu środków przekazanych na realizacje projektu,
 wsparcie merytoryczne podczas rozliczenia finansowego głównego księgowego w ramach realizacji projektu, a także współpraca z osobami realizującymi projekt, rozliczającymi koszty, kompletującymi dokumentacje, prowadzącymi sprawozdawczość,
 konsultacje techniczne i realizacja techniczna dokumentacji projektowej
 reprezentacja firmy - ZDZ Kraków w zewnętrznych badaniach i prezentacjach.
 może korzystać z rozliczeń wyjazdów służbowych.

2. Specjalista konstruktor dr inż:
Obowiązki Wykonawcy :

 realizacja zasilacza i wzmacniacza dużej mocy ( do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 realizacja dokumentacji projektowej i badań zasilacza i wzmacniacza dużej mocy ( do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 realizacja oprogramowania i dokumentacji zasilacza i wzmacniacza dużej mocy ( do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 sporządzanie materiałów do sprawozdawczości,
 współpraca z osobami realizującymi projekt, rozliczającymi koszty, kompletującymi dokumentacje, prowadzącymi sprawozdawczość,
 konsultacje techniczne i realizacja techniczna dokumentacji projektowej,
 przeprowadza analizę ryzyka,
 raportuje kierownikowi merytorycznemu,
 projektuje i modeluje elektromagnetyczne pasywne układy podziału i sumowania mocy,
 opracowuje koncepcję układów sumowania i podziału z uwzględnieniem minimalizacji start mocy w układzie sumującym wzmacniacza mocy.

Specjalista konstruktor,
Obowiązki Wykonawcy :
 realizacja zasilacza i wzmacniacza dużej mocy (do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 realizacja dokumentacji projektowej i badań zasilacza i wzmacniacza dużej mocy (do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 realizacja oprogramowania i dokumentacji zasilacza i wzmacniacza dużej mocy (do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 sporządzanie materiałów do sprawozdawczości,
 współpraca z osobami realizującymi projekt, rozliczającymi koszty, kompletującymi dokumentacje, prowadzącymi sprawozdawczość,
 konsultacje techniczne i realizacja techniczna dokumentacji projektowej,
 przeprowadza analizę ryzyka,
 raportuje kierownikowi merytorycznemu,
 odpowiedzialny za projektowanie układów zasilania modułów tranzystorowych,
 projektuje i modeluje elektromagnetyczne pasywne układy podziału i sumowania mocy,
 dokonuje analizy termicznej modułów mocy,
 projektuje układy chłodzenia systemów zasilania i stopni końcowych wzmacniaczy mocy,

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Programista - automatyk
Obowiązki Wykonawcy :
 realizacja oprogramowania urządzeń wchodzących w skład aparatowni NSK,
 realizacja badań oprogramowania wchodzącego w skład NSK,
 sporządzanie materiałów do sprawozdawczości,
 realizacja badań terenowych aparatowni NSK,
 współpraca z osobami realizującymi projekt, rozliczającymi koszty, kompletującymi dokumentacje, prowadzącymi sprawozdawczość,
 konsultacje techniczne i realizacja techniczna dokumentacji projektowej,
 przeprowadza analizę ryzyka,
 raportuje kierownikowi merytorycznemu,
 odpowiedzialny za oprogramowanie sterowników i oprogramowania sterującego automatyką anten


Szef zespołu projektowego profesor,
Obowiązki Wykonawcy :
 realizacja zasilacza i wzmacniacza dużej mocy (do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 realizacja dokumentacji projektowej i badań zasilacza i wzmacniacza dużej mocy (do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 realizacja oprogramowania i dokumentacji zasilacza i wzmacniacza dużej mocy (do 1kW CW) opartego na technologii tranzystorowej w paśmie C (4.4 - 5 GHz),
 sporządzanie materiałów do sprawozdawczości,
 współpraca z osobami realizującymi projekt, rozliczającymi koszty, kompletującymi dokumentacje, prowadzącymi sprawozdawczość,
 konsultacje techniczne i realizacja techniczna dokumentacji projektowej,
 przeprowadza analizę ryzyka,
 raportuje kierownikowi merytorycznemu,


Technik elektronik,
Obowiązki Wykonawcy :
 realizacja dokumentacji projektowej tablic rozdzielczych zasilających i komunikacyjnych aparatowni NSK,
 realizacja badań elementów mechanicznych, elektrycznych i oprogramowania wchodzących w skład NSK,
 realizacja badań terenowych aparatowni NSK
 sporządzanie materiałów do sprawozdawczości,
 współpraca z osobami realizującymi projekt, rozliczającymi koszty, kompletującymi dokumentacje, prowadzącymi sprawozdawczość,
 konsultacje techniczne i realizacja techniczna dokumentacji projektowej,
 przeprowadza analizę ryzyka,
 raportuje kierownikowi merytorycznemu,
 może korzystać z wyjazdów służbowych za zgodą kierownika projektu,

Analityk ds. technicznych,
Obowiązki Wykonawcy :
 monitorowanie i sporządzanie materiałów do sprawozdawczości,
 realizacja merytoryczna projektu,
 realizacji procesu ofertowania i zakupów w projekcie
 za przebieg całokształtu prac przy realizacji projektu by wykonawca nie poniósł skutków zwrotu środków przekazanych na realizacje projektu,
 wsparcie i realizacja merytoryczna podczas rozliczenia finansowego głównego księgowego w ramach realizacji projektu, a także współpraca z osobami realizującymi projekt, rozliczającymi koszty, kompletującymi dokumentacje, prowadzącymi sprawozdawczość,
 konsultacje techniczne i realizacja techniczna dokumentacji projektowej, przeprowadza analizę ryzyka, raportuje kierownikowi merytorycznemu,
 reprezentacja firmy ZDZ Kraków w zewnętrznych badaniach i prezentacjach.,
 może korzystać z rozliczeń wyjazdów służbowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

06.08.2018- 31.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak wymagań

Wiedza i doświadczenie

Wiedza w zakresie powierzonych obowiązków

Potencjał techniczny

brak wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

wykształcenie lub wiedza w zakresie powierzonych obowiązków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań

Dodatkowe warunki

brak wymagań

Warunki zmiany umowy

brak wymagań

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

brak wymagań

Zamówienia uzupełniające

brak wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 procent koszt za 1 roboczogodzinę przy założonych wymaganiach na poświęcone ilość godzin w miesiącu

Wykluczenia

brak wymagań

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. KIEROWNIK PROJEKTU: WYBRANO-ANDRZEJ LEWANDOWSKI- OFERTA Z DNIA 12.07.2018
2.TECHNIK ELEKTRONIK: WYBRANO- GOŁĄBEK JACEK- OFERTA Z DNIA 17.07-2018
3. ANALITYK DS TECHNICZNYCH: WYBRANO- LEWANDOWSKA IWONA- OFERTA Z DNIA 23.07.2018
4. SPECJALISTA KONSTRUKTOR: WYBRANO-SOROCKI JAKUB- OFERTA Z DNIA 12.07.2018
5. PROGRAMISTA AUTOMATYK- WYBRANO- BARTŁOMIEJ LEWANDOWSKI- OFERTA Z DNIA 16.07.2018
6. SPECJALISTA KONSTRUKTOR- DR INŻ.: WYBRANO- WINCZA KRZYSZTOF -OFERTA Z DNIA 13.07.2018
7. SZEF ZESPOŁU PROJEKTOWEGO PROFESOR: WYBRANO- SŁAWOMIR GRUSZCZYŃSKI- OFERTA Z DNIA 13.07.2018
Liczba wyświetleń: 258