Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/6/2018 Transport i ubezpieczenie pracowników w związku z udziałem w targach FIME 2018

Data publikacji: 27.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2018

Numer ogłoszenia

1121492

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.
CENA OFERTY - 100%
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.)
Gdzie:
LC - liczba punktów za kryterium cena
Co - cena netto oferty rozpatrywanej
Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@sinutronic.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Skrzypczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570956000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest transport i ubezpieczenie pracowników w związku z
udziałem w targach FIME 2018 (Miami Beach, USA) w terminie 17-19/07/2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział w targach w charakterze wystawcy. Promowanie innowacyjnych, przenośnych urządzeń oyolaryngologicznych DUOviwier oraz ENTviwier, tj. marek będących własnością firmy Sinutronic a także promowanie MPG na arenie międzynarodowej

Przedmiot zamówienia

Usługa 1.
Transport 2 pracowników
1. Wykonawca zapewni transport lotniczy na trasie Gdańsk – Orlando – Gdańsk lub Warszawa –
Orlando – Warszawa (w ofercie należy wskazać jedną z miejscowości Gdańsk lub Warszawa),
w tym z lotniska do miejsca zakwaterowania/hotelu/ i na lotnisko z hotelu.
2. Jeśli wylot miałby nastąpić z innego lotniska niż w Gdańsku to należy zapewnić transport 2
osób z Gdańska do wskazanego w ofercie lotniska, z którego miałby nastąpić wylot i przylot
2
do/ z Orlando
3. Dzień wylotu z Polski: 16.07.2018 r. w godzinach porannych
4. Dzień wylotu powrotnego: 20.07.2018 r.
5. Podróż odbywać się będzie publicznymi środkami transportu lotniczego kl. ekonomiczną;
6. Wykonawca ureguluje należności za bilety lotnicze. Cena biletu powinna obejmować wszelkie
koszty w tym opłaty lotniskowe, miejscówkę, bagaż rejestrowany, opłaty manipulacyjne,
opłaty paliwowe, opłatę za odprawę, podatki itp.
7. Wykonawca dostarczy komplet biletów Zamawiającemu w terminie ustalonym z
Zamawiającym, ale nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia podróży. Jeżeli jest to
dopuszczalne przez linie lotnicze bilet można dostarczyć pocztą elektroniczną w formie
wymaganej przez przewoźnika.
CPV: 60400000-2 Usługi transportu lotniczego, CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie
transportu drogowego, CPV: 60200000-0 Usługi transportu kolejowego
Usługa 2
Ubezpieczenie osób
1. Wykonawca ubezpieczy 2 pracowników Zamawiającego na cały okres podróży.
2. Ubezpieczenie powinno obejmować: a) ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość
ubezpieczenia min. 200 tys. PLN na osobę); b) NNW (wartość ubezpieczenia do kwoty 20 tys.
na osobę); c) OC (min 200 tys. PLN);
CPV: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów
turystycznych i pomocy turystycznej

Kod CPV

60400000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi transportu lotniczego

Harmonogram realizacji zamówienia

16/07/2018 – 20/07/2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.
CENA OFERTY - 100%
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.)
Gdzie:
LC - liczba punktów za kryterium cena
Co - cena netto oferty rozpatrywanej
Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Asesora 86

80-119 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 305 40 80

NIP

5833161959

Tytuł projektu

Wzrost rozpoznawalności marki produktowej firmy Sinutronic Sp. z o.o.na rynku międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branżowej.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Firma Sinutronic zrezygnowała z udziału w Targach Fime 2018
Liczba wyświetleń: 398