Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6/2018 zakup usługi zakwaterowania (hotel) w związku z udziałem w targach FIME 2018

Data publikacji: 27.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2018

Numer ogłoszenia

1121487

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) Pocztą, kurierem albo osobiście pod adresem: 80-119 Gdańsk, ul. Asesora 86
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dotacje@sinutronic.eu
2. Termin składania ofert upływa dnia: 04/07/2018 r. g. 23:59
3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym
nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@sinutronic.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Skrzypczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570956000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego/zamówienia jest zakup usługi zakwaterowania (hotel) w związku
z udziałem w targach FIME 2018 w terminie 17-19 LIPCA 2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział w targach w charakterze wystawcy. Promowanie innowacyjnych, przenośnych urządzeń oyolaryngologicznych DUOviwier oraz ENTviwier, tj. marek będących własnością firmy Sinutronic a także promowanie MPG na arenie międzynarodowej

Przedmiot zamówienia

Zakwaterowanie (hotel)
1. Wykonawca zapewni nocleg dla 2 pracowników Zamawiającego w dniach od 16.07.2018 do
20.07.2018 r.
2. Zakwaterowanie powinno mieć miejsce w jednym obiekcie hotelowym w standardzie co
najmniej 3* (w myśl standardów prawa polskiego).
3. Obiekt hotelowy musi być położony w odległości nie większej niż 5 km od miejsca targów i
znajdować się w pobliżu środków komunikacji miejskiej, zapewniającej dobre połączenie z
2
Centrum Targowym Orange County Convention Center
4. Usługa powinna obejmować zapewnienie śniadań.
5. Pokoje: 2 pokoje jednoosobowe. Pokoje z łazienką, TV, Internetem, w tym dostęp do WiFi.
CPV: 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

16/07/2018 – 20/07/2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.
CENA OFERTY - 100%
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.)
Gdzie:
LC - liczba punktów za kryterium cena
Co - cena netto oferty rozpatrywanej
Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Asesora 86

80-119 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 305 40 80

NIP

5833161959

Tytuł projektu

Wzrost rozpoznawalności marki produktowej firmy Sinutronic Sp. z o.o.na rynku międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branżowej.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Firma Sinutronic zrezygnowała z udziału w targach Fime 2018
Liczba wyświetleń: 250