Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6/2018 Kompleksowa usługi w zakresie organizacji stoiska wystawowego na Targach FIME 2018

Data publikacji: 27.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2018

Numer ogłoszenia

1121485

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.
CENA OFERTY - 100%

Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.)
Gdzie:
LC - liczba punktów za kryterium cena
Co - cena netto oferty rozpatrywanej
Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@sinutronic.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Skrzypczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570956000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi w zakresie organizacji stoiska wystawowego na w targach FIME 2018

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział w targach w charakterze wystawcy. Promowanie innowacyjnych, przenośnych urządzeń oyolaryngologicznych DUOviwier oraz ENTviwier, tj. marek będących własnością firmy Sinutronic a także promowanie MPG na arenie międzynarodowej

Przedmiot zamówienia

1. Wynajem powierzchni wystawienniczej 12 m2:
Wykonawca poniesie całość kosztów oraz dopełni wszelkich formalności związanych z wynajmem miejsca wystawowego (12 m2) oraz zabudowy stoiska (na cały okres trwania Targów).

CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw


2. Zabudowa stoiska:
Zabudowa stoiska obejmować będzie:
Projekt stoiska, panele ścienne, wykonanie podłogi, montaż i demontaż stoiska, w tym wykonanie zabudowy powierzchni 12 m2 zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Podłoga wyłożona wykładzina dywanową
2. Ściany wykonane głównie z płyt: MDF, wiórowej oraz płyty stolarskiej.
3. Fryz z nazwą firmy
3. Wysokość stoiska od 2,5 m -2,7 m
4. Wyposażenie stoiska:  2 krzesła,  1 stoliki,  1 lada informacyjna  1 gniazdko elektryczne - kosz na śmieci, - przyłącze prądu (220V-5kW)•
5. Instalacja panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki

Prace nad projektem będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym, który ma prawo wnosić do niego stosowne poprawki. Efekt końcowy podlega akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca wykona/zakupi wszystkie elementy zabudowy, które następnie dostarczy i zamontuje na miejscu wystawowym Zamawiającego. Przekazanie stoiska Zamawiającemu nastąpi w dniu 21/05/2018. Po zakończeniu Targów, Wykonawca zdemontuje zabudowę.

CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
39154000-6 Sprzęt wystawowy
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

3. Obsługa techniczna stoiska:
Wykonawca zapewni pełną i kompleksową obsługę techniczną stoiska wystawowego, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, elementów reklamowych stoiska oraz urządzeń używanych na stoisku, w tym:
- 5 kW

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

17-19/07/2018 Orlando, Miami Beach, USA

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.
CENA OFERTY - 100%

Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.)
Gdzie:
LC - liczba punktów za kryterium cena
Co - cena netto oferty rozpatrywanej
Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Asesora 86

80-119 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 305 40 80

NIP

5833161959

Tytuł projektu

Wzrost rozpoznawalności marki produktowej firmy Sinutronic Sp. z o.o.na rynku międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branżowej.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Firma Sinutronic zrezygnowała z udziału w targach Fime 2018
Liczba wyświetleń: 199