Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa, wyżywienia dla 35 uczniów odbywających staże zawodowe w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 13.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2018

Numer ogłoszenia

1118377

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 20-06-2018r.
1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 7.30-15.00. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/8/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/8/2018/EZU”,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamawiana ilość zestawów: 35 Uczniów * 19 dni stażu = 665 zestawów.
Jeden zestaw składa się z: jednej konserwy i jednego napoju

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa, wyżywienia (suchy prowiant) dla 35 uczniów Technikum w Zesoleł Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbywających staże zawodowe w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Przedmiot zamówienia

L.p Nazwa Ilość szt.
Konserwy
1 Krakus Konserwa turystyczna 300 g
Konserwa - 300g
Składniki:
mięso wieprzowe (93%), sól, stabilizatory: trifosforany, polifosforany
pieprz, przeciwutleniacz: askorbinian sodu
substancja konserwująca: azotyn sodu

Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać: soję, mleko (łącznie z laktozą), seler, gorczycę, zboża zawierające gluten oraz ich produkty pochodne. 140 szt.
2 Morliny Filet z kurczaka fit 150 g
Filet z kurczaka 150g
Składniki
mięso kurczęce 90%
woda
sól

Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać zboża zawierające gluten, soję, gorczycę, seler, mleko (łącznie z laktozą), jaja.
175 szt.
3 Krakus Golonkowa Konserwa 300 g
Konserwa - 300g
Składniki
golonka wieprzowa 58%
mięso wieprzowe 31%
woda
sól
stabilizatory: difosforany
pieprz biały
przeciwutleniacz: askorbinian sodu
substancja konserwująca: azotyn sodu
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, mleko (łącznie zlaktozą), seler, gorczycę, oraz ich produkty pochodne.
350 szt.

Napoje
4
Fortuna Sok Jabłkowy 1L Pet 140 szt.
5 Dr.Witt Odporność Mutiwitamina 1L 175 szt.

6 Tymbark Sok Jabłko z Czarna Porzeczka tłoczony 1l 350 szt.

Kod CPV

15000000-8

Nazwa kodu CPV

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zakupu i dostawy: nie później jak do 28.06.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie będą podlegały następujące kryteria:
cena – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt.);

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MARS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. HURTOWNIA SPOŻYWCZA , 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 21, NIP 922-28-13-889
data wpłynięcia: 18.06.2018r
cena: 6489,35 zł
Liczba wyświetleń: 289