Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup odbiornika (analizatora) z możliwością analizy EVM odbieranego sygnału.

Data publikacji: 11.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2018

Numer ogłoszenia

1117705

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wersja Papierowa
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449
www.zdz.krakow.pl
lub wersja elektroniczna
andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl , iwona.lewandowska@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 12 629 85 18 , e-mail: poczta@zdz.krakow.pl te. 607 794 700, Andrzej Lewandowski andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i zakup odbiornika (analizatora) RF z możliwością analizy EVM odbieranego sygnału.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Analizator ma służyć do analizy sygnałów RF zmodulowanych cyfrowo BPSK, PSK , QAM
Przedmiotem zamówienia ma być odbiornik (analizator) który ma służyć na realizację zadań projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy POIR.01.01.01-00-0070/17 rozstrzygniętego konkursu NCBIR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) Nr 1/1.1.1./2017

Przedmiot zamówienia

Odbiornik (analizator) parametry techniczne : (najważniejsze)
1. Zakres częstotliwości min 10 kHz do 6 GHz
2. Zakres RBW : 10KHz do 1 MHZ
2a. Pamo analizy 40 MHz min
3. Dynamika min 70 dB
4. Analiza EVM sygnałów zmodulowanych cyfrowo min. QPSK, BPSK, QAM .
5. Analiza sygnałów RF z modulacją AM, PM, FM
5. Złacze N ,
6. Sterowanie Panel operatorski lub zdalnie poprzez PC (USB, WIFI)

Kod CPV

32500000-8

Nazwa kodu CPV

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak danych

Harmonogram realizacji zamówienia

dostawa jednorazowa

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak wymagań

Wiedza i doświadczenie

brak wymagań

Potencjał techniczny

brak wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań

Dodatkowe warunki

brak wymagań

Warunki zmiany umowy

brak wymagań

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

brak wymagań

Zamówienia uzupełniające

brak wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena -100%

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TESPOL SP Z O.O.
UL. KLECIŃSKA 125
54-413 WROCŁAW
OFERTA NR PR_0084_2018, Z DNIA 15-06-2018,
CENA BRUTTO PLN 20 172,00
Liczba wyświetleń: 199