Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup Motoreduktorów

Data publikacji: 29.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-06-2018

Numer ogłoszenia

1115051

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dostawa i zakup Motoreduktorów
1. Motoreduktor stożkowy KA47B/R DRS71S4BE05HR/TF/AS7W szt.1 lub odpowiednik
2. Motoreduktor stożkowy K37/R DRS71M4BE1HR/TF/AS7W szt.1 lub odpowiednik
3. Przekładnia stożkowa KA47B/R AD2 ( Lewe wyjście wałka napędzającego) szt.1 lub odpowiednik
4. Przekładnia stożkowa KA47B/R AD2 (Prawe wyjście wałka napędzającego) szt.1 lub odpowiednik
ze względu na mnogość parametrów proszę weryfikację ze stroną producenta :

Miejsce i sposób składania ofert

W wersji papierowej z dopiskiem na kopercie " Oferta na Dostawę i zakup Motoreduktorów "
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449
www.zdz.krakow.pl
lub
pocztą elektroniczną
e-mail: andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl i iwona.lewandowska@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 12 629 85 18 , e-mail: poczta@zdz.krakow.pl te. 607 794 700, Andrzej Lewandowski andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są :
Motoreduktor stożkowy KA47B/R DRS71S4BE05HR/TF/AS7W szt.1 lub odpowiednik
Motoreduktor stożkowy K37/R DRS71M4BE1HR/TF/AS7W szt.1 lub odpowiednik
Przekładnia stożkowa KA47B/R AD2 ( Lewa) szt.1 lub odpowiednik
Przekładnia stożkowa KA47B/R AD2 (Prawa) szt.1 lub odpowiednik
informacje w sprawie szczegółów na stronie https://www.sew-eurodrive.pl/

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeznaczeniem motoreduktorów jest pozycjonowanie anteny w azymucie i elewacji

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są :
Motoreduktor stożkowy KA47B/R DRS71S4BE05HR/TF/AS7W szt.1 lub odpowiednik
Motoreduktor stożkowy K37/R DRS71M4BE1HR/TF/AS7W szt.1 lub odpowiednik
Przekładnia stożkowa KA47B/R AD2 ( Lewa) szt.1 lub odpowiednik
Przekładnia stożkowa KA47B/R AD2 (Prawa) szt.1 lub odpowiednik
informacje w sprawie szczegółów na stronie https://www.sew-eurodrive.pl/

Kod CPV

42140000-2

Nazwa kodu CPV

Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

dostawa 30 dni po zamówieniu

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

brak

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena 100%

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SEW-EURODRIVE POLSKA SP. Z O.O.
UL. TECHNICZNA 5,
92-518 ŁÓDŹ
OFERTA NR 480023 41394146 Z DNIA 06-06-2018
CENA 4 393,38 EUR
Liczba wyświetleń: 165