Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb osób bez zatrudnienia

Data publikacji: 21.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2018

Numer ogłoszenia

1113021

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 29.05.2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu Zamawiającego w Lublinie). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Sposób i miejsce składania ofert: oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu Zamawiającego w Lublinie:
Biuro Projektu
EURO-FUTURA Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 16A; 20-040 Lublin
(z dopiskiem na kopercie: „oferta na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego – projekt 0059/16”)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Mrozik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519494259

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe z IPD

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Biała Podlaska Miejscowość: Biała Podlaska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe z IPD

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe z IPD

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe z IPD

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku:
1.Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe z IPD

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EURO-FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Poznańska 49

60-852 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

504808005

NIP

7831716130

Tytuł projektu

Zawodowo aktywni

Numer projektu

RPLU.09.01.00-06-0059/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach niniejszego zapytania ofertowego wybrana została następują oferta:

1. Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c.,
Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin
Suma: 4600,00 zł
Oferta wpłynęła dn. 25.05.2018 r. godz. 11:27
Liczba wyświetleń: 372