Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa podręczników TIK oraz materiałów dydaktyczno-biurowych

Data publikacji: 15.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2018

Numer ogłoszenia

1111286

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dagmara Osowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 630 525

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

Adres

Stanisława Małachowskiego 2B

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

672113060

Fax

672113061

NIP

7642058401

Tytuł projektu

Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0151/16-00
Liczba wyświetleń: 70