Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie i dostawa półprzewodników mikrofalowych

Data publikacji: 11.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-06-2018

Numer ogłoszenia

1110417

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dostawa i zakup tranzystorów :
MFR PN: typ. CGHV50200F GaN HEMT Cree, Inc. RF JFET Transistors w ilości 8 szt
https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/474/product/181/cghv50200f.pdf

Cree transistor CMPA2560025F w ilości 10 szt.
https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/409/product/127/cmpa2560025f.pdf

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449
www.zdz.krakow.pl

Nr telefonu do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
tel. 12 629 85 18 , e-mail: poczta@zdz.krakow.pl
te. 607 794 700, Andrzej Lewandowski andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i zakup tranzystorów :
MFR PN: typ. CGHV50200F GaN HEMT Cree, Inc. RF JFET Transistors w ilości 8 szt
https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/474/product/181/cghv50200f.pdf

Cree transistor CMPA2560025F w ilości 10 szt.
https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/409/product/127/cmpa2560025f.pdf

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja wzmacniacza mocy na pasmo 4.4. 5 GHz

Przedmiot zamówienia

Dostawa i zakup tranzystorów :
MFR PN: typ. CGHV50200F GaN HEMT Cree, Inc. RF JFET Transistors w ilości 8 szt
https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/474/product/181/cghv50200f.pdf

Cree transistor CMPA2560025F w ilości 10 szt.
https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/409/product/127/cmpa2560025f.pdf

Kod CPV

32210000-8

Nazwa kodu CPV

Sprzęt nadawczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

termin dostawy w ogłoszeniu

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

brak

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena i termin

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MICRO-ACTIV COMPONENTS
UL. PELPLIŃSKA 8B
01-683 WARSZAWA
OFERTA NR 105/MA/2018 Z DNIA 16-05-2018
CENA 41 860,00 NETTO W PLN
Liczba wyświetleń: 394