Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa zestawów ubrań roboczych dla 35 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce kształcących się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i technik ekonomista w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 06.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2018

Numer ogłoszenia

1108922

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 16-05-2018r.

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/5/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/5/2018/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów ubrań roboczych dla 35 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce kształcących się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i technik ekonomista w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" .
2. Przewidywana liczba uczestników: 35 osób (26 mężczyzn i 9 kobiet)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup ubrań roboczych przeznaczonych na staże zawodowe dla 35 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce kształcących się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i technik ekonomista w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" . Przewidywana liczba uczestników: 35 osób (26 mężczyzn i 9 kobiet)

Przedmiot zamówienia

W skład zestawu (Część I) dla uczniów w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (25 mężczyzn) wchodzą:
a) ubranie robocze bluza + spodnie do pasa: materiał o składzie: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura tkaniny 235 g/m2, kolor szary z pomarańczowymi akcentami, czarne wzmocnienia, wzmocnienia w miejscach narażonych na uszkodzenia z mocnego poliestru typu Oxford, Spodnie posiadają kieszonki na nakolanniki i liczne kieszenie wielofunkcyjne z przodu i z tyłu, bluza robocza posiada kieszenie dolne i górne, na plecach bluzy roboczej znajduje się logotyp, (napis) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce (wysokość liter ok. 5 cm)
b) Półbuty robocze: wykonane jest z bydlęcej skóry licowanej, wyposażone w odblaskowe dodatki z PCV na bokach i w tylnej części buta, podeszwa z PU-TPU, przeciwpoślizgowa, odporna na oleje, posiadająca właściwości antyelektrostatyczne, trwałe metalowe zaczepy na sznurowadła, wewnątrz butów znajduje się oddychająca wyściółka, posiadają metalowy podnosek zabezpieczający palce u stóp przed urazem, poliuretanowa podeszwa PU-TPU jest odporna na oleje i posiada właściwości antyelektrostatyczne oraz przeciwpoślizgowe, obuwie spełnia normę: EN-20345
c) Rękawice 5 palcowe: skóra/nylon, w części chwytnej wzmacniane skórą syntetyczną, zakończona elastycznym mankietem zapinanym na rzep, rękawiczki robocze dla mechaników spełniają normy BHP: EN-420 ogólną.
d) Robocza czapka baseball: materiał bawełna 100%, otwory wentylacyjne, kolorystyka czarno-pomarańczowa
W skład zestawu (Część II) dla uczniów w zawodzie technik ekonomista (1 mężczyzna i 9 kobiet) wchodzi :
Dla 1 mężczyzny:
a) Koszulka, Model: Premium Cotton, Kolor: szary, Gramatura: 185 G/m2, skład 85% bawełna, 15% wiskoza, ściągacz z domieszką lycry, podwójne szwy wykończeniowe, brak szwów bocznych, nie kurczy się w praniu nie rozciąga i nie zmieniają swojego koloru, z przodu na lewej piersi znajduje się logotyp, (napis) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce (wysokość liter ok. 1,5 cm)
Dla 9 kobiet:
a) koszulka damska z krótkim rękawkiem: kolor: ciemny turkus, gramatura: 150 G/m2, skład 100% bawełna, silikonowe wykończenie, bawełniana lamówka, paski wzmacniające ramiona, z przodu na lewej piersi znajduje się logotyp, (napis) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce (wysokość liter ok. 1,5 cm)

Kod CPV

18100000-0

Nazwa kodu CPV

Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

Harmonogram realizacji zamówienia

1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1.1. dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia w terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.
2. Termin realizacji zakupu i dostawy: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
3. Zakup i dostawa realizowany będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla Część I i Część II.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wykonawca w ramach sporządzania oferty zobowiązany jest do określenia wartości brutto za cały komplet na jednego ucznia oraz na 25 uczniów w Części I z uwzględnieniem wszystkich kosztów w tym podatku VAT oraz do określenia wartości brutto za cały komplet na jednego ucznia oraz na 10 uczniów w Części II z uwzględnieniem wszystkich kosztów w tym podatku VAT. Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca i powinny one zostać ujęte w ofercie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto usługi 90% 90 pkt.
2. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 10% 10 pkt.
W kryterium nr 1 liczba przyznanych punktów zależy od:W kryterium nr 2 liczba przyznanych punktów zależy od:
- termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do 7 dni – 10 pkt.
- termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do 14 dni – 5 pkt.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego dodatkowych ofert. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zdeklarowane w złożonych ofertach.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Handlowo-Usługowa Elvik, ul. Jerzego Radomskiego 5/1, 26-604 Radom, NIP 796 107 40 49, Tel 880197500
data wpłynięcia: 15.05.2018
cena: Część I 100%
216,18*25= 50404,5 zł
WORKERS, UL. Zielona 26, 42-360 Poraj, NIP 573-000-04-17, Tel. 517126004
data wpłynięcia: 11.05.2018
cena: Część II 100%
16,76 zł *10 = 167,6 zł
Liczba wyświetleń: 248