Strona główna
Logo unii europejskiej

Strzykawki z wtopioną igłą

Data publikacji: 13.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

1104223

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 20.04.2018 w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ślesińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Strzykawki z wtopioną igłą firmy INSUMED PiC 0,5 ml 29Gx12,7 mm, w ilości 4000 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na strzykawki z wtopioną igłą firmy INSUMED PiC 0,5 ml 29Gx12,7 mm, w ilości 4000 szt.

Przedmiot zamówienia

Strzykawki z wtopioną igłą firmy INSUMED PiC 0,5 ml 29Gx12,7 mm, w ilości 4000 szt.

Kod CPV

33141310-6

Nazwa kodu CPV

Strzykawki

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 20.04.2018
Rozstrzygnięcie do 25.04.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto wraz z kosztami dostawy (100%).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 294