Strona główna
Logo unii europejskiej

Trietyloamina

Data publikacji: 13.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2018

Numer ogłoszenia

1104012

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

drogą mailową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Pietras

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Trietyloamina do faz HPLC

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Odczynnik stosowany rutynowo do faz ruchowym w wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Przedmiot zamówienia

Trietyloamina, czystość: nie mniej niż 99%, 1000mL

Oferta wraz z certyfikatem analitycznym

Kod CPV

24320000-3

Nazwa kodu CPV

Zasadowe organiczne substancje chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

dostawa do 2 tyg po złożeniu zamówienia

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy
- spełnienie warunków czystości związku, na podstawie certyfikatu analitycznego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INTER-CHEM
Św. Michała 100
61-005 Poznań
16.04.2018
252,32 zł netto
Liczba wyświetleń: 365