Strona główna
Logo unii europejskiej

L-Alanina - czystość farmakopealna

Data publikacji: 11.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2018

Numer ogłoszenia

1103417

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 19.04.2018 w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

L-Alanina - czystość farmakopealna
- ilość: 1,0 kg w opakowaniach 500 g lub 1 kg
- CAS: 56-41-7
- numer EC: 200-273-8
- wzór sumaryczny: C3H7NO2
- masa molowa: 89,09 g/mol
- czystość farmakopealna
- termin dostawy do 14 dni od złożenia zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Jak w opisie skróconym.

Przedmiot zamówienia

Jak w opisie skróconym.

Kod CPV

24324100-2

Nazwa kodu CPV

Związki z aminową grupą funkcyjną

Harmonogram realizacji zamówienia

19.04, godzina 15:00 zakończenie zbierania ofert
20.04 - ogłoszenie wyników
Okres fakturowania do końca kwietnia 2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- Spełnienie warunków jakościowych
- Cena netto wraz kosztami dostawy

[Punktacja danej oferty] = 100 * [Cena najniższej oferty] / [Cena danej oferty ]

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
13.04.2018
Netto: 456,04
Liczba wyświetleń: 372