Strona główna
Logo unii europejskiej

Sodu (meta)nadjodan - czystość farmakopealna

Data publikacji: 09.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-04-2018

Numer ogłoszenia

1102572

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 17.04.2018 w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Sodu (meta)nadjodan:
- ilość: 3,0 kg w opakowaniach 500 g lub 1 kg
- CAS: 7790-28-5
- numer EC: 232-197-6
- wzór sumaryczny: NaIO4
- masa molowa: 213,89 g/mol
- zawartość (jodometryczna): >= 99.0 %
- zawartość (po wysuszeniu): 99.8 - 100.3 %
- czystość farmakopealna
- siarczany =<0.005 %
- halogenki (jak Cl): =<0.01 %
- Mn (Mangan): =< 0.0001 %
- termin dostawy do 14 dni od złożenia zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Jak w opisie skróconym.

Przedmiot zamówienia

Jak w opisie skróconym.

Kod CPV

24312000-4

Nazwa kodu CPV

Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany

Harmonogram realizacji zamówienia

17.04, godzina 15:00 zakończenie zbierania ofert
18.04 - ogłoszenie wyników
Okres fakturowania do końca kwietnia 2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- Spełnienie warunków jakościowych
- Cena netto wraz kosztami dostawy

[Punktacja danej oferty] = 100 * [Cena najniższej oferty] / [Cena danej oferty ]

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

sigma-aldrich.com
Szelagowska 30
61-626 Poznan
13.04.2018
Netto: 4209,60
Liczba wyświetleń: 311