Strona główna
Logo unii europejskiej

Pasza bytowa mysio/szczurza

Data publikacji: 06.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-04-2018

Numer ogłoszenia

1102169

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 14.03.2018 w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ślesińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pasza bytowa mysio/szczurza firmy Sniff ssniff® R/M-H. Forma paszy: V1535 granule 15 mm, 2 palety.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup paszy bytowej mysio-szczurzej o parametrach wyszczególnionych poniżej.

Przedmiot zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup paszy bytowej mysio-szczurzej Ssniff® R/M-H
sterylizowanej promieniami gamma, granulki 1,5 cm, w ilości 2 palet.

Kod CPV

03100000-2

Nazwa kodu CPV

Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 14.04.2018
Rozstrzygnięcie do 18.04.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VIVARI EWA GŁOWACKA, REGINA NOWAK
SPÓŁKA CYWILNA
ul. Okólnik 11A/80
00-368 Warszawa
NIP: 5242279190

Data wpłynięcia: 11.04.2018
Cena netto: 20 394,40 zł
Liczba wyświetleń: 224