Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów zawodowych gastronomicznych i innych w ramach projektu „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”

Data publikacji: 26.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

1099329

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Proszę o przesyłanie ofert wraz z wymaganymi załącznikami do 09.04. 2018 r. do godziny 14.00 na adres
e-mail: ebutajlo@gmail.com Wszelkie pytania prosimy również kierować pod powyższy adres e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ebutajlo@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Butajło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692479619

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie w siedzibie realizatora projektu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc) kursów:
1. Część 1. Kurs Barman-barista - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda ( 2grupy w 2018r. i 2 grupy w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 40 godzin dydaktycznych. Razem 160 godzin. 1 godzina = 60 minut.
2. Część 2. Kurs Kuchnie narodów świata - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda ( 2grupy w 2018r. i 2 grupy w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 20 godzin dydaktycznych. Razem 80 godzin. 1 godzina = 60 minut.
3. Część 3. Kurs Carving - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda ( 2grupy w 2018r. i 2 grupy w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 16 godzin dydaktycznych. Razem 64 godziny. 1 godzina = 60 minut.
4. Część 4. Kurs Florysta - planowane jest przeszkolenie 30 uczniów w 2 grupach po 15 osób każda
( 1 grupa w 2018r. i 1 grupa w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 40 godzin dydaktycznych. Razem 80 godzin. 1 godzina = 60 minut.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sierpecki Miejscowość: Studzieniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenie w siedzibie realizatora projektu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc) kursów:
1.Kurs Barman-barista
2 Kurs Kuchnie narodów świata .
3. Kurs Carvingu
4. Kurs Florystyczny

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie w siedzibie realizatora projektu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc) kursów:
1. Część 1. Kurs Barman-barista - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda ( 2grupy w 2018r. i 2 grupy w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 40 godzin dydaktycznych. Razem 160 godzin. 1 godzina = 60 minut.
W programie kursu muszą być zawarte: charakterystyka napojów bezalkoholowych i alkoholowych, sporządzanie drinków, różne techniki nalewania i podawania wina, wódek, piwa i drinków, zasady przygotowania napojów typu herbata, kawa, zasady łączenia napojów alkoholowych z innymi napojami i potrawami, różne metody parzenia kawy: ocena organoleptyczna naparu kawowego, sposoby parzenia kawy , techniki przygotowania: dozowanie, dystrybucja, tamping, nalewanie i wykańczanie kawy oraz napojów mlecznych i możliwości latte art, profesjonalne użytkowanie i konserwacja sprzętu, obsługa klienta w kawiarni.
2. Część 2. Kurs Kuchnie narodów świata - planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda ( 2grupy w 2018r. i 2 grupy w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 20 godzin dydaktycznych. Razem 80 godzin. 1 godzina = 60 minut.
W programie kursu muszą być zawarte: Rys historyczny i charakterystyka kuchni francuskiej, meksykańskiej, chińskiej, indyjskiej. Surowce i receptury charakterystycznych potraw. Zajęcia warsztatowe – sporządzanie co najmniej 2 specjalności wymienionych kuchni przez każdego uczestnika kursu.
3. Część 3. Kurs Carvingu- planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda ( 2grupy w 2018r. i 2 grupy w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 16 godzin dydaktycznych. Razem 64 godziny. 1 godzina = 60 minut.
W programie kursu muszą być zawarte: historia carvingu, omówienie technik i rodzajów cięć, omówienie sposobów zabezpieczania wykonanych rzeźb, prezentacja sprzętu do carvingu, praktyczne zajęcia z zakresu wykonania: liścia z cukinii lub ogórka, kalii z kopru włoskiego lub rzodkwi i papryczki pepperoni, motywów kwiatowych z papryczki pepperoni, szyszki z papryki, ptak z cykorii i białej rzodkwi, róża z kalarepy, kwiat tajski w melonie, róża w arbuzie lub dyni, budowa wieloskładnikowej kompozycji z wyrzeźbionych elementów
4. Część 4. Kurs Florystyczny - planowane jest przeszkolenie 30 uczniów w 2 grupach po 15 osób każda
( 1 grupa w 2018r. i 1 grupa w 2019r.). W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 40 godzin dydaktycznych. Razem 80 godzin. 1 godzina = 60 minut.
W programie kursu muszą być zawarte: zasady tworzenia kompozycji, stylistyka, pielęgnacja roślin, ozdoby i akcesoria kwiaciarskie, praktyczne zajęcia z zakresu:
1. florystyka okolicznościowa (ślubna, żałobna, sala bankietowa itp.),
2. kompozycje z roślin ciętych w naczyniach,
3. kompozycje z roślin sztucznych i suchych,
4. kompozycje z roślin doniczkowych i ich zastosowanie,
5. nauka układania bukietów na różne okazje – środki techniczne i materiały dekoracyjne 
6. bukiety okolicznościowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
część 1 i 2: 1 grupa kwiecień/maj 2018 r.+ 1 grupa październik 2018r. +1 grupa marzec 2019r.+ 1 grupa maj 2019r.
część 3: 1 grupa maj 2018 r.+ 1 grupa listopad 2018r. +2 grupy kwiecień 2019r.
Część 4: 1 grupa listopad 2018 r. + 1 grupa maj 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a. Posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z CIDG, KRS lub aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
b. Posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń z wymaganego obszaru i wykażą ich liczbę w okresie trzech ostatnich lat przed złożeniem niniejszej oferty w załączniku nr 3.

Potencjał techniczny

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Posiadają niezbędne akcesoria konieczne do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla każdego z uczestników szkolenia oraz materiały dla uczestników.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca dysponować będzie co najmniej 2 osobami - wykładowcami zajęć. Ponadto każdy wykładowca będzie posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych o podobnej tematyce (prowadził zajęcia dla co najmniej 2 grup 10 osobowych w okresie ostatnich 3 lat).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na podstawie złożonego oświadczenia.

Dodatkowe warunki

Wymogi dotyczące wykonania usługi:
1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem zawartym w ofercie Wykonawcy stanowiącej podstawę do zawarcia umowy.
2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych/artykułów dla uczestników szkoleń wg specyfikacji załączonej przez Wykonawcę, a w szczególności:
a) w części 1 i 2: ekspres ciśnieniowy do kawy, kawa – różne rodzaje, różne gatunki herbaty, mleko,  czekolada, śmietanka, dodatki smakowe, barwniki, surowce i przyprawy wg receptur potraw, alkohole i napoje niealkoholowe, dodatki do drinków
Zamawiający zapewnia : wyposażone stanowiska kuchenne, naczynia szklane – różne rodzaje kieliszków i szklanek, naczynia porcelanowe – filiżanki, spodki, talerze, sztućce, miarki barmańskie, shakery
b) w części 3: materiały szkoleniowe, warzywa i owoce,
Zamawiający zapewnia podstawowe przybory do carvingu.
c) w części 4: kwiaty, wazony, doniczki, ozdoby i akcesoria kwiaciarskie.
3. Zapewnienie sprzętów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia kursów.
4. Ustalenie wspólnie z Zamawiającym harmonogramu kursów. Zajęcia muszą odbywać się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych uczniów, nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin dziennie
5. Bieżące informowanie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych oraz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania.
6. Zorganizowanie egzaminu, wydanie dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje/nabyte umiejętności.
7. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w tym fotograficznej.
8. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia (listy obecności, listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, zdjęcia, listę potwierdzającą przystąpienie do egzaminu itp., rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia,
9. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej szkolenia w dniu zakończenia szkolenia
10. Poinformowania uczestników szkolenia o jego współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
11. Umieszczenia obowiązujących logotypów Unii Europejskiej i RPO WP 2014-2020 na dokumentach dotyczących realizowanego szkolenia w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta cenowa wraz z załącznikami do Oferty:
1. Program szkolenia – Załącznik nr 1
2. Wykaz materiałów dla uczestników (przygotowuje Wykonawca) – Załącznik nr 2
3. Wykaz wykonanych szkoleń w ostatnich trzech latach – Załącznik nr 3
4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i potencjale kadrowym – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie – Załącznik nr 5
6. Projekt umowy – Załącznik nr 6
7. Odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
8. CV trenerów

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad:

Kryterium nr 1 - cena:

Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 100 x 80% = ilość punktów dla danej oferty
Cena badanej oferty brutto

Ocena ofert nastąpi na podstawie cen podanych w formularzu oferty.


Kryterium nr 2 – Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia

Liczba szkoleń badanej oferty
-------------------------------------------------- x 100 x 20% = liczba punktów dla danej oferty
Oferta z maksymalną liczbą szkoleń

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w wykazie wykonanych usług sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 3 - Wykaz wykonywanych szkoleń.

Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Nauczanie rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Numer projektu

RPMA.10.03.01-14-9200/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca wybrany do realizacji części 1 zamówienia:
SENSUS Grzegorz Dygacz, ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
Data wpływu oferty: 09.04.2018r.
Cena brutto za 1 kurs: 6.000,00 zł
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie objętym zapytaniem: 8 szkoleń

Wykonawca wybrany do realizacji części 2 zamówienia:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock
Data wpływu oferty: 09.04.2018r.
Cena brutto za 1 kurs: 5.200,00 zł
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie objętym zapytaniem: 5 szkoleń

Wykonawca wybrany do realizacji części 3 zamówienia:
NEXTLINE Tomasz Szpalek, ul. Cmentarna 33, 05-240 Jasienica
Data wpływu oferty: 04.04.2018r.
Cena brutto za 1 kurs: 2.500,00 zł
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie objętym zapytaniem: 20 szkoleń

Wykonawca wybrany do realizacji części 4 zamówienia:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock
Data wpływu oferty: 09.04.2018r.
Cena brutto za 1 kurs: 7.800,00 zł
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń w zakresie objętym zapytaniem: 5 szkoleń.
Liczba wyświetleń: 337