Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej do realizacji kursów zawodowych oraz staży w ramach projektu „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”

Data publikacji: 26.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

1099318

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Proszę o przesyłanie ofert wraz z wymaganymi załącznikami do 09.04 2018 r. do godziny 14.00 na adres
e-mail: ebutajlo@gmail.com Wszelkie pytania prosimy również kierować pod powyższy adres e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ebutajlo@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Butajło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692479619

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa odzieży do odbywania kursów zawodowych i staży do siedziby realizatora projektu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc) w ramach projektu „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sierpecki Miejscowość: Studzieniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

Grupa docelowa projektu:
Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.
Celem zamówienia jest dostawa odzieży do odbycia kursów zawodowych i staży do siedziby realizatora projektu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc) w ramach projektu „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”.

Przedmiot zamówienia

Szczegóły zamówienia:

Część I

I. Kurs carvingu (40 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. - 20 szt.
Termin dostawy do 10.01.2019r. - 20 szt.
1. Fartuch ochronny zakładany przez głowę o regulowanej długości ( przy szyi np. zapięcie na klamrę), delikatnie podgumowany. Tkanina plamoodporna impregnowana w kolorze ciemno niebieskim. Fartuch zawiązywany z tyłu w pasie.

II. Kurs kuchnie narodów świata (40 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. - 20 kompletów
Termin dostawy do 10.01.2019r. - 20 kompletów
1. a) Bluza kelnerska biała na krótki rękaw, zapinana na zatrzaski zakryte patką. Lamówka wokół szyi i wzdłuż zapięcia w kolorze szarym.
b) Zapaska kucharska o dł. 60cm oraz szer. 90cm w kolorze szarym z paskami do wiązania o dł.90cm
c) Nakrycie głowy w kolorze białym o regulowanej objętości głowy ( na rzep) – tzw. budyniówka

III. Kurs barman-barista (40 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. - 20 kompletów (damskich lub męskich)
Termin dostawy do 10.01.2019r. - 20 kompletów (damskich lub męskich)
1. Damska koszula barowa na małej stójce w kolorze czarnym z długim rękawem. Na plecach karczek. Guziki w koszuli przykryte dodatkową plisą z widocznym tylko jednym guzikiem u góry w kolorze koszuli, lekko dopasowana, zaokrąglony dół.
Zapaska barmańska damska w kolorze czerwonym o dł. 60cm oraz szer. 80-90cm z paskami do wiązania o dł.90cm. Jedna kieszeń z przodu z przegródką na długopis.
2. Męska koszula barowa na małej stójce w kolorze czarnym z długim rękawem. Na plecach karczek. Guziki w koszuli przykryte dodatkową plisą z widocznym tylko jednym guzikiem u góry w kolorze koszuli, zaokrąglony dół.
Zapaska barmańska męska w kolorze szarym o dł. 60cm oraz szer. 80-90cm z paskami do wiązania o dł.90cm. Jedna kieszeń z przodu z przegródką na długopis.

IV. Kurs florystyczny – kurs zawodowy dla uczniów (30 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. -15 kompletów
Termin dostawy do 10.01.2019r. - 15 kompletów
1.Fartuch ochronny gumowany zakładany przez głowę, zapinany/zawiązywany na plecach, tkanina impregnowana plamoodporna, w kolorze zielonym
2. Rękawice ochronne ogrodowe, wzmocnione po wewnętrznej stronie dodatkową warstwą ochronną
3.Rękawice ochronne lateksowe

V. Staże gastronomiczne (55 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. -23 komplety
Termin dostawy do 10.01.2019r. -22 komplety
1. Bluza rozpinana biała bawełniana z logotypem, długi rękaw
2. Spodnie białe bawełniane
3. Nakrycie na głowę (damskie lub męskie)
4. Buty ochronne białe z podeszwą antypoślizgową

Część II

I. Kurs urządzania i utrzymania zieleni oraz małej architektury ogrodowej (15 osób)
Termin dostawy do 10.01.2019r.-15 kompletów
1. Spodnie ogrodniczki kolor niebieski +Bluza rozpinana, długi rękaw, kolor niebieski

II. Kurs rolniczy (140 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. -70 kompletów
Termin dostawy do 10.01.2019r. -70 kompletów
1.Ubranie robocze (spodnie na szelkach + bluza długi rękaw, zapinana na guziki), kolor niebieski

III. Staże rolnicze (80 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. -40 kompletów
Termin dostawy do 10.01.2019r. -40 kompletów
1. Bluza robocza z długim rękawem rozpinana (granatowa) z logotypem + spodnie robocze
2. Obuwie robocze (typu kamasze)

Kod CPV

18000000-9

Nazwa kodu CPV

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

Harmonogram realizacji zamówienia

Część I

I. Kurs carvingu (40 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. - 20 szt.
Termin dostawy do 10.01.2019r. - 20 szt.
II. Kurs kuchnie narodów świata (40 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. - 20 kompletów
Termin dostawy do 10.01.2019r. - 20 kompletów
III. Kurs barman-barista (40 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. - 20 kompletów (damskich lub męskich)
Termin dostawy do 10.01.2019r. - 20 kompletów (damskich lub męskich)
IV. Kurs florystyczny – kurs zawodowy dla uczniów (30 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. -15 kompletów
Termin dostawy do 10.01.2019r. - 15 kompletów
V. Staże gastronomiczne (55 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. -23 komplety
Termin dostawy do 10.01.2019r. -22 komplety

Część II

I. Kurs urządzania i utrzymania zieleni oraz małej architektury ogrodowej (15 osób)
Termin dostawy do 10.01.2019r.-15 kompletów
II. Kurs rolniczy (140 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. -70 kompletów
Termin dostawy do 10.01.2019r. -70 kompletów
III. Staże rolnicze (80 osób)
Termin dostawy do 20.04.2018r. -40 kompletów
Termin dostawy do 10.01.2019r. -40 kompletów

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

2) Wiedza i doświadczenie
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie, wykonał:
- co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości min. 20 tys. zł netto każde wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca realizacji - Załącznik nr 3. Wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (m.in. ksero faktury/faktur + protokół zdawczo-odbiorczy, itp.).

Potencjał techniczny

3) Potencjał techniczny i osobowy
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny i osobowy do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3) Potencjał techniczny i osobowy
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny i osobowy do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) Sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna Wykonawcy
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Dodatkowe warunki

13.Płatność:
Płatność będzie realizowana każdorazowo w terminach dostarczenia poszczególnych partii odzieży na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przez Zamawiającego zamówionej odzieży na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowej zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod względem rachunkowym i formalnym faktur pod warunkiem dostępności środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu. W przypadku opóźnienia w realizacji płatności z powodu braku dostępności środków z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 21 dni od daty możliwości zrealizowania płatności i bez naliczenia odsetek.

14. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą o terminie i miejscu podpisania umowy. O wyborze Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Informacje o wyborze Wykonawcy zostaną także umieszczone na stronie www Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

6) Warunki umowy oraz jej zmiany
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.
d. gdy nastąpią istotne zmiany w realizowanym wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w zakresie harmonogramu realizacji poszczególnych staży/ praktyk, ilości uczniów oraz ich podziału w zakresie płci,
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.
Warunki przyszłej umowy opisuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

11. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) formularz oferty wraz ze stanowiącymi jej element oświadczeniami,
2) wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami należytego wykonania.

Zamówienia uzupełniające

12. Zamówienia uzupełniające
Brak zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

9. Ocena oferty
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena 100 %,

inne: ………… %

Wzór przyznania punktacji:
Cn / Cb x 100% = przyznane punkty.
(Cn – najniższa zaoferowana cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty rozpatrywanej, 100% – wskaźnik stały)

Wykluczenia

5) Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:
a) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,
b) Oferentów powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Nauczanie rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Numer projektu

RPMA.10.03.01-14-9200/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca wybrany do realizacji części I zamówienia: F.H.U.”SZWED” Marcin Jastrzębski, 31-610 Kraków, oś.Tysiąclecia 38
Data wpłynięcia oferty: 09.04.2018r. Cena oferty: 20.640,80 zł brutto

Wykonawca wybrany do realizacji części II zamówienia: CARIMA-BIS Barbara Staśto-Kseń, 25-308 Kielce, ul.Bodzentyńska 56 Data wpłynięcia oferty: 09.04.2018r. Cena oferty: 17.330,70 zł brutto
Liczba wyświetleń: 261