Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych

Data publikacji: 16.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2018

Numer ogłoszenia

1096947

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegóły w załączniku: 1. Zapytanie ofertowe

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Ciechacka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797 597 332

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załączniku: 1. Zapytanie ofertowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wielkpolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załączniku: 1. Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załączniku: 1. Zapytanie ofertowe

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załączniku: 1. Zapytanie ofertowe

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku: 1. Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

Adres

Stanisława Małachowskiego 2B

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

672113060

Fax

672113061

NIP

7642058401

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Numer projektu

POWR.01.02.02-08-0170/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach niniejszego zapytania ofertowego wybrana została następująca oferta:

1. CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE Stanisław Podlaski
ul. B. Prusa 11/4
67-300 Szprotawa
Oferta wpłynęła dn. 21.03.2018 r., godz. 11:44
Liczba wyświetleń: 242