Strona główna
Logo unii europejskiej

Myszy laboratoryjne, szczep BALB/c i Cby.Cg-Foxn1nu/J

Data publikacji: 15.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2018

Numer ogłoszenia

1095738

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 26.03.2018 w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pietrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Myszy laboratoryjne o umaszczeniu albinotycznym szczep BALB/c - 200 sztuk
2. Myszy laboratoryjne szczep Cby.Cg-Foxn1nu/cmdb - 150 sztuk

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup myszy laboratoryjnych o cechach wyszczególnionych poniżej.

Przedmiot zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup myszy laboratoryjnych w przedstawionych ilościach i o wyszczególnionych cechach.

1. Myszy laboratoryjne o umaszczeniu albinotycznym szczep BALB/c - 200 sztuk
- wiek: 5-8 tygodni
- płeć: samice
- szczep wsobny o długiej zdolności rozrodczej, wrażliwy na napromieniowanie i odporny na indukcję chorób autoimmunologicznych
- potwierdzony wysoki status czystości patogenowej (SPF) za pomocą certyfikatu przedstawiającego brak przypadków stwierdzenia następujących patogenów w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
a) wirusy (MAV1, MAV2, MHV, MNV, MPV, MVM, PVM, REO3, Sendai, TMEV, EDIM, KRV oraz LCMV),
b) bakterie,
c) mycoplasma,
d) grzyby (Citrobacter rodentium, Clostridium piliforme, Corynebacterium kutscheri, Cryptosporidium spp, Helicobacter bilis, H. ganmani, H. hepaticus, mastomyrinus, H. rodentium, H. typhlonius, Helicobacter spp., Mycoplasma pulmonis, Pasteurella pneumotropica, Salmonella spp., Streptobacillus monilifomis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus sp. beta hemolytic groups A, B, C, G)
e) pasożyty i pierwotniaki: Aspiculturis tetraptera, Cryptosporidium spp., Giardia muris, Myocoptes, Radfordia, Spironucleus muris, Syphacia muris, Syphacia obvelata.
- umożliwiające badania zdolności tworzenia przerzutów nowotworów indukowanych poprzez śródskórne wszczepienie komórek wymienionych linii komórek nowotworowych: MCF-7, AU565, MDAMB361, HeLa, PANC-1, OVCAR-3, ACHN, A2780, A549, SW620, COLO 205, HCT 116

Wymagane jest zaświadczenie o zdolności zwierząt do transportu i monitoring hodowli pod względem zdrowotności zwierząt.

2. Myszy laboratoryjne szczep Cby.Cg-Foxn1nu/cmdb – 150 sztuk
- wiek: 12-18 tygodni
- waga: 21-24 g
- płeć: samice
- szczep wsobny
- pochodzenie: szczep sprowadzony z The Jackson Laboratory
- szczep wykazujący defekt cebulek włosowych (homozygotyczne samice) oraz defekt nabłonka grasicy (bezgrasiczność)
- zwierzęta hodowane w klatkach indywidualnie wentylowanych (IVC)
- potwierdzony wysoki status czystości patogenowej (SPF) za pomocą certyfikatu przedstawiającego brak przypadków stwierdzenia następujących patogenów w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
a) wirusy (MAV1, MAV2, MHV, MNV, MPV, MVM, PVM, REO3, Sendai, TMEV, EDIM, KRV oraz LCMV),
b) bakterie,
c) mycoplasma,
d) grzyby (Citrobacter rodentium, Clostridium piliforme, Corynebacterium kutscheri, Cryptosporidium spp, Helicobacter bilis, H. ganmani, H. hepaticus, mastomyrinus, H. rodentium, H. typhlonius, Helicobacter spp., Mycoplasma pulmonis, Pasteurella pneumotropica, Salmonella spp., Streptobacillus monilifomis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus sp. beta hemolytic groups A, B, C, G.)
e) pasożyty i pierwotniaki: Aspiculturis tetraptera, Cryptosporidium spp., Giardia muris, Myocoptes, Radfordia, Spironucleus muris, Syphacia muris, Syphacia obvelata.
- umożliwiające badania zdolności tworzenia przerzutów nowotworów indukowanych poprzez śródskórne wszczepienie komórek wymienionych linii komórek nowotworowych: MCF-7, AU565, MDAMB361, HeLa, PANC-1, OVCAR-3, ACHN, A2780, A549, SW620, COLO 205, HCT 116

Wymagane jest zaświadczenie o zdolności zwierząt do transportu i monitoring hodowli pod względem zdrowotności zwierząt.

Kod CPV

03300000-2

Nazwa kodu CPV

Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 26.03.2018 r.
Rozstrzygnięcie do 28.03.2018 r.
Dostawa do 20.04.2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranej pozycji od różnych oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 12/2018
Data wpłynięcia 23.03.2018

Łączna wartość netto 30 000,00 PLN
Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Liczba wyświetleń: 376