Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi przygotowania, zarządzania i obsługi kampanii Adwords dla strony internetowej.

Data publikacji: 09.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2018

Numer ogłoszenia

1095163

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

2WAYS Sp.z o.o, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Sposób składania ofert – oferta może być złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres mailowy: office@2ways.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@2ways.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kamola

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przygotowania, zarządzania i obsługi konta adwords dla strony internetowej: www.VisitPoland.travel
Kampanie reklamowe powinny być obsługiwane dla języków: angielski, rosyjski i arabski.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres fraz przygotowania kampanii Adwords. Firma powinna przetłumaczyć i przygotować na odpowiednie frazy w odpowiednim języku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przygotowania, zarządzania i obsługi konta adwords dla strony internetowej: www.VisitPoland.travel
Kampanie reklamowe powinny być obsługiwane dla języków: angielski, rosyjski i arabski.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres fraz przygotowania kampanii Adwords. Firma powinna przetłumaczyć i przygotować na odpowiednie frazy w odpowiednim języku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przygotowania, zarządzania i obsługi konta adwords dla strony internetowej: www.VisitPoland.travel
Kampanie reklamowe powinny być obsługiwane dla języków: angielski, rosyjski i arabski.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres fraz przygotowania kampanii Adwords. Firma powinna przetłumaczyć i przygotować na odpowiednie frazy w odpowiednim języku.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Do konca 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

XI. KRYTERIA PUNKTOWE OCENY OFERT

1. Cena: 80 pkt
Najniższa cena
Badana cena

2. Termin płatności: 20 pkt
Do 7 dni – 0 pkt.
8 -30 dni – 10 pkt
31-60 dni – 20 pkt

Łączna ocena obejmuje sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 1-2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

2WAYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Klaudyny 21

01-684 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

793 309 080

NIP

5252469934

Tytuł projektu

Udział firmy 2WAYS Sp. z o.o. w targach branżowych związanych z rynkiem usług prozdrowotnych wraz z realizacją programu promocji dla innowacyjnej usługi turystycznej na rynkach zagranicznych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0139/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zarząd spółki zawiadamia, iż postępowanie ofertowe pozostaje bez wyboru oferenta. Uwidoczniono wady formalne w zapytaniu ofertowym utrudniające dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Liczba wyświetleń: 963