Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup surowców do projektu

Data publikacji: 22.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2018

Numer ogłoszenia

1091079

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny"Silikony Polskie" Sp z. o o
ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna
Składanie ofert drogą e-mailową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zaopatrzenie@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Miazga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

724754027

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup surowców do realizacji badań w projekcie"Nowa generacja nanokompozytów typu LSR o podwyższonej odporności
mikrobiologicznej z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup surowców do badań w projekcie

Przedmiot zamówienia

1/.2,4,6,8 -Tetravinyl- 2,4,6,8 - tetramethylcyclotetrasiloxane VMC (CAS 2554-06-5) - 200 kg
2/.Octamethylcyclotetrasiloxane D4 (CAS 556-67-2) - 200 kg
3/. Poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated lepkość 3000 cP (CAS 68083-19-2 ) - 200 kg
4/.Poly(dimethylsiloxane) lepkość 100 cP (CAS 9016-00-6) - 200 kg
5/.Poly(dimethylsiloxane) lepkość 1000 cP (CAS 9016-00-6) - 200 kg
6/.Tlenek magnezu MgO (CAS 1309-48-4) - 25 kg
7/.Krzemian cyrkonu (CAS 14940-68-2) - 25 kg

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa do dnia 30.03.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1 Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą
mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert , nawet
jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w ninijszym zapytaniu.
2. Niniejsze postepowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez
dokonania wyboru wykonawcy , a także unieważnione zarówno przed jak i po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
3.Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Deklarowany termin dostawy - 30 pkt (30%)
najkrótszy deklarowany termin z badanych ofert
C=................................................................................................. x 30 pkt
termin dostawy oferty badanej
2. Cena za dostarczony towar - do 70 pkt (70%)
najniższa cena netto z badanych ofert
C=.................................................................................................. x 70 pkt
cena netto badanej oferty

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów , zamówienie nie będzie mogło zostać
udzielone podmiotom powiazanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 320