Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup materiałów laboratoryjnych

Data publikacji: 21.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1090665

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny "silikony Polskie" Sp. z o.o.
37-310 Nowa Sarzyna ul. Chemików 1
Składanie ofert drogą e-mailową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

transport@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Słomiany

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606252449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych do realizacji badań w projekcie "Nowa generacja nanokompozytów typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych.

Przedmiot zamówienia

1. Kuweta 10 mm szkło kwarcowe typ Q104 - 2 szt.
2. Naczyńka wagowe szklane z pokrywką ze szlifem o wymiarach:
- d - 60 mm , h - 30 mm - 20 szt.
- d - 35 mm , h - 70 mm - 20 szt.
- d - 40 mm , h - 80 mm - 20 szt.
- d - 50 mm, h - 70 mm - 20 szt.
3. Pipety jednomiarowe klasa B , brązowa podziałka z 1 kreską:
- poj. 5 ml - 5 szt.
- poj. 10 ml - 5 szt.
- poj. 20 ml - 5 szt.
4. Lejki filtracyjne z krótką rurką:
- średnica 150 mm , wys. 265 mm - 5 szt
- średnica 200 mm , wys. 325 mm - 5 szt.
5 . Lejki szklane do materiałów sypkich ( z krótką, szeroką rurką):
- średnica lejka - 55 mm , średnica rurki - 20 mm - 5 szt.
- średnica lejka - 70 mm , średnica rurki - 22 mm - 5 szt.
6. Biurety zwykłe szklane klasa AS z zaworem z przelotem prostym:
- poj. 10 ml. - 10 szt
- poj. 25 ml - 5 szt
7. Pipety wielomiarowe, szkło sodowo-wapniowe , klasa B :
- poj. 5 ml - 5 szt.
- poj. 10 ml - 5 szt.
8. Łapa laboratoryjna ze stali nierdzewnej pokryta korkiem, szerokość rozwarcia zacisku - 40 mm , minimalna długość pręta
-150 mm. - 5 szt.
9. Kolbki stożkowe ze szlifem :
- poj. - 200 ml - 10 szt.
- poj. -250 ml - 10 szt.
10. Filtry strzykawkowe PES , sterylne :
- pory 0,45 um , średnica 25 mm - 15 opk.po 100 szt.
- pory 0,20 um , srednica 25 mm - 1 opk. a 100 szt.
11. Fenylopolidimetylosiloxan - olej silikonowy o lepkości 50cst. CAS-63148-52-7 - 100 kg.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa do dnia 2018.03.14

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty,
spośród wszystkich ofert , nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
2. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane , zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy a także uniewaznione
zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty , bez podania przyczyny.
3. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Deklarowany termin dostawy - 30 pkt (30%)
najkrótszy deklarowany termin z badanych ofert
C= --------------------------------------------------------------------- x 30 pkt.
termin dostawy oferty badanej
2. Cena za dostarczony towar - do 70 pkt (70%)
najniższa cena netto z badanych ofert
C=--------------------------------------------------------------------- x 70 pkt.
cena netto badanej oferty

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów , zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 313