Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Wielkopolska kuźnia aktywności zawodowej” nr POWR.01.02.01-30-0109/15

Data publikacji: 16.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2018

Numer ogłoszenia

1089635

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w formie:
a) pisemnej: (osobiście lub listownie) należy złożyć w Biurze Projektu "Wielkopolska kuźnia aktywności zawodowej" Plac Wolności 18, 61-739 Poznań w terminie do 26.02.2018 roku do godziny 12.00.
b) w wersji elektronicznej na adres: kuznia@projektgamma.pl .
1. Ofertę w formie:
a) pisemnej: (osobiście lub listownie) należy złożyć w Biurze Projektu "Wielkopolska kuźnia aktywności zawodowej" Plac Wolności 18, 61-739 Poznań w terminie do 26.02.2018 roku do godziny 12.00.
b) w wersji elektronicznej na adres: kuznia@projektgamma.pl .
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kuznia@projektgamma.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Filip Górecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606719606

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych oraz uczestników treningów kompetencji społecznych.
Całkowita liczba zapewnienia cateringu (serwis kawowy i zestaw obiadowy) wyniesie 873 osobodni.
Ostateczne liczba osobodni cateringu może ulec zmianie w wyniku zmiany ostatecznej liczby uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych oraz uczestników treningów kompetencji społecznych.
Całkowita liczba zapewnienia cateringu (serwis kawowy i zestaw obiadowy) wyniesie 873 osobodni.
Ostateczne liczba osobodni cateringu może ulec zmianie w wyniku zmiany ostatecznej liczby uczestników projektu.
Charakterystyka uczestników Projektu:
Uczestnikami projektu są osoby z grupy NEET, w wieku 15-29 l., z województwa wielkopolskiego, zamieszkujące podregion pilski: czarnkowsko - trzcianecki, obornicki, wągrowiecki, pilski, złotowski, chodzieski oraz powiatów: ostrowskiego, szamotulskiego, tureckiego.
Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji usługi - od daty podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj.30.06.2018 r. Jest to okres, w którym przeprowadzone mają zostać szkolenia zawodowe oraz trening kompetencji społecznych/interpersonalnych w ramach realizowanego projektu. Ostateczny termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu w przypadku zamiany terminu realizacji projektu. Szczegółowe daty oraz harmonogram godzinowy, w którym realizowana ma być zamawiana usługa cateringowa w ramach danego szkolenia zostanie każdorazowo podany Wykonawcy z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem szkolenia zawodowego oraz treningu kompetencji społecznych/interpersonalnych. Przy czym szkolenia odbywać się mogą zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych, w zależności od potrzeb Uczestników projektu oraz możliwości organizacyjnych Wykonawcy szkoleń.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych oraz uczestników treningów kompetencji społecznych.
Całkowita liczba zapewnienia cateringu (serwis kawowy i zestaw obiadowy) wyniesie 873 osobodni.
Zakres usługi cateringu:
Usługa cateringu powinna się składać z następujących elementów:
1. serwisu kawowego, dostarczanego i podanego najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć (orientacyjna godzina rozpoczęcia zajęć: 8.30), składającego się z następujących produktów
w każdym dniu zajęć:
 gorąca kawa parzona w termosie – minimum 2 termosy 1,5 litrowe na grupę,
 gorąca herbata – minimum 2 termosy 1,5 litrowe na grupę lub 2 termosy 1,5 litrowe gorącej wody i minimum 24 torebki herbaty,
 śmietanka do kawy w ilości minimum 2 sztuk x 10 g (pojemniczki) na osobę lub równoważna ilość,
 cukier w ilości minimum 4 sztuk x 5 g (opakowanie jednostkowe) lub równoważna ilość na osobę,
 kruche ciastka lub słone przekąski w ilości minimum 15 dkg na osobę,
 woda mineralna (gazowana i niegazowana) w butelkach lub dzbankach w ilości min. 0,5 litra
z każdego rodzaju na osobę.
 minimum po 3 kubki i 2 plastikowe mieszadełka na osobę, serwetki.
2. zestawu obiadowego, składającego się z następujących elementów:
 zupa minimum 300 ml.
oraz:
 drugie danie: I opcja: mięso/lub filetowana ryba min. 130g, ziemniaki/ryż/kasza/frytki minimum 150g oraz warzywa, surówki minimum 150g.
 drugie danie: II opcja: dania mączne np.: pierogi min. 8 szt. lub kluski/kopytka/pyzy min. 200g. lub placki ziemniaczane z sosem min. 4 szt., naleśniki min. 3szt. – w każdym przypadku wraz z surówkami/warzywami o gramaturze minimum 150 g.
3. Zamawiający zastrzega, że dania mączne nie mogą być podawane częściej, niż co drugi dzień.
4. Zamawiający zastrzega, iż menu dziennie w ramach cyklu 10 dni nie może powtórzyć się częściej niż 3 razy.
5. Zamawiający zastrzega a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia – w przypadku złożenia takiego zamówienia przez Zamawiającego (na 1 dzień kalendarzowy przed datą usługi) do dostarczenia posiłków wegetariańskich i innych związanych ze zgłoszonymi przez Uczestników projektu szczególnymi potrzebami dietetycznymi.
6. Obiad ma zostać dostarczony w postaci porcji dla każdego Uczestnika projektu, podany
w naczyniach jednorazowych termoizolacyjnych z kompletem sztućców jednorazowych
i serwetkami...

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków.
55520000-1 - Usługi dostarczenia posiłków.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Wykluczenia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GAMMA D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Mysłowicka 15

01-612 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222501387

Fax

222660851

NIP

1132690108

Tytuł projektu

Wielkopolska kuźnia aktywności zawodowej

Numer projektu

POWR.01.02.01-30-0109/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 491