Strona główna
Logo unii europejskiej

Membrany dializacyjne 12-14 kDa

Data publikacji: 12.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2018

Numer ogłoszenia

1088155

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Doprecyzowano kryterium oceny:
Pisząc "Punkty=[cena najniższej oferty]/[oferowana cena]*100." zamawiający ma na myśli cena netto wraz ze wszystkimi kosztami dostawy.

Miejsce i sposób składania ofert

E-mail: orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Bezbarwny, półprzepuszczalna, klarowna, membrana dializacyjna z regenerowanej celulozy.

Dane fizyczne:
- Typowy punkt odcięcia mas molowych (MWCO): 14,000 Da,
- Szerokość na płasko: 34 mm,
- Średnica: 22 mm,
- Długość: 152 m,
- Grubość ścianek: 0,023 mm,

Dane chemiczne:
- Ugrupowania hydroksylowe,
- Stabilność w pH 5-9,
- Bardzo niska wiązalność białek, adsorpcja białek < 1 ng/g,

Pakowanie:
Na sucho, szpulka.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Membrana dializacyjna do procesu separacji produktów drobnocząsteczkowych od wielkocząsteczkowych.

Przedmiot zamówienia

Bezbarwny, półprzepuszczalna, klarowna, membrana dializacyjna z regenerowanej celulozy.

Dane fizyczne:
- Typowy punkt odcięcia mas molowych (MWCO): 14,000 Da,
- Szerokość na płasko: 34 mm,
- Średnica: 22 mm,
- Długość: 152 m,
- Grubość ścianek: 0,023 mm,

Dane chemiczne:
- Ugrupowania hydroksylowe,
- Stabilność w pH 5-9,
- Bardzo niska wiązalność białek, adsorpcja białek < 1 ng/g,

Pakowanie:
Na sucho, szpulka.

Kod CPV

24950000-8

Nazwa kodu CPV

Specjalistyczne produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

- zakończenie zbierania ofert 20.02.2018
- rozstrzygnięcie konkursu 23.02.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Karta charakterystyki produktu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Punkty=[cena najniższej oferty]/[oferowana cena]*100.
Wymagana dostawa do 14 dni od zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa oferenta i dane adresowe:
Linegal Chemicals Sp z o.o.
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
Data wpłynięcia oferty:
2018-02-20
Cena netto PLN:
805,84
Liczba wyświetleń: 240