Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP-ciech/6/2018 na pełnienie funkcji trenerów programowania

Data publikacji: 03.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2018

Numer ogłoszenia

1086222

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 6.02.2018 r. dodano wyjaśnienie

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2018 r., do godz. 23:59 na adres e-mail: iwona.kolosek@frsi.org.pl, W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/MP-ciech /6/2018.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona.kolosek@frsi.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

● Iwona Kolosek, iwona.kolosek@frsi.org.pl, tel. 722 002 311, ● Elżbieta Jankowska, elzbieta.jankowska@frsi.org.pl, tel. 722 003 352.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji trenera programowania:
a. dla 2 grup nauczycieli klas I- III szkół podstawowych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli
b. dla 1 grupy nauczycieli klas I- III szkół podstawowych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli , a także przeprowadzenie szkolenia dla 3 grup pracowników bibliotek publicznych i domów kultury.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie jest prowadzone w związku z niepłynięciem wystarczającej liczby ofert w zapytaniu nr FRSI/MP-ciech/4/2018 oraz w zapytaniu nr FRSI/MP-ciech/5/2018 - łącznie w trzech postępowaniach na pełnienie funkcji trenerów programowania Zamawiający planuje wybrać do 8 trenerów programowania.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji trenera programowania (zwanego dalej „Trenerem”):
a. Pełnienie funkcji Trenera programowania dla 2 grup nauczycieli klas I- III szkół podstawowych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, na którą składa się:
i. przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego z zakresu podstaw nauki programowania;
ii. udzielanie wsparcia dydaktycznego przeszkolonym nauczycielom podczas zajęć praktycznych dla uczniów (dalej zwanego “wsparciem”).
Szkolenie i wsparcie dla każdej z grup będzie realizowane we współpracy przez dwóch trenerów programowania.
b. Pełnienie funkcji Trenera programowania dla 1 grupy nauczycieli klas I- III szkół podstawowych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (zgodnie z opisem pkt. IV 2a), a także przeprowadzenie szkolenia dla 3 grup pracowników bibliotek publicznych i domów kultury (pełnienie funkcji Trenera programowania dla Edukatorów).
Przedmiot Zamówienia dla każdej z grup będzie realizowany we współpracy przez dwóch trenerów programowania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. składanie ofert na część A, określoną w pkt. IV.1 a, oraz część B, określoną w pkt. IV.1b.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakładany harmonogram czynności podejmowanych przez Wykonawcę:
● 17 lutego 2018 – jednodniowe spotkanie wprowadzające Trenerów;
● Realizacja szkoleń dla 4 grup nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (I tura) - marzec –maj 2018
Planowane daty szkoleń (I i II zjazd): 02-03.03, 16-17.03 (gr 1), 09-10.03, 23-24.03 (gr 2), 06-07.04, 20-21.04 (gr 3), 13-14.04, 27-28.04 (gr 4).
● Wsparcie stacjonarne i online nauczycieli podczas zajęć z uczniami (I tura) - marzec- grudzień 2018;
● Realizacja szkoleń dla 3 grup edukatorów –kwiecień -maj 2018;
Planowane daty szkolenia(I i II zjazd): 23-24.04, 7-8.05 ( gr A), 7-8.05, 21-22.05 (gr B), 22-23.05, 29-30.05 (gr C).
● Jednodniowe spotkanie podsumowujące I turę szkoleń dla nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia oraz udzielane wsparcie; podsumowanie szkoleń dla edukatorów; planowanie realizacji II tury – czerwiec 2018;
● Realizacja szkoleń dla 3 grup nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (II tura) - wrzesień-październik 2018.
Planowane daty szkoleń (I i II zjazd): 14-15.09, 28-29.09 (gr 5), 21-22.09, 05-06.10 (gr 6), 12-13.10, 26-27.10 (gr 7);
● Wsparcia stacjonarne i online nauczycieli podczas zajęć z uczniami (II tura) - październik 2018 r. – kwiecień 2019;
● Czterogodzinne spotkanie podsumowujące szkolenia i wsparcie II tury - maj 2019;

Zamawiający zastrzega, iż wskazane ww. terminy mogą ulec zmianie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający zastosuje następujące kryterium oceny ofert:
a. cena oferty obejmująca wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych (także podatku od towarów i usług – VAT, jeśli dotyczy) – 50%;
b. doświadczenie trenerskie w przeprowadzeniu metodami aktywnymi minimum 4-godzinnych szkoleń dla osób dorosłych: nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej, pracowników sektora prywatnego, studentów lub zorganizowanych grup mieszkańców - 30%;
c. doświadczenie trenerskie w przeprowadzeniu minimum 1-godzinnych zajęć / warsztatów / lekcji dla dzieci w wieku 6 - 10 lat - 20%.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Adres

Mikołaja Kopernika 17

00-359 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

221239020

Fax

2212309044

NIP

5252424191

Tytuł projektu

Misja: programowanie - podregion ciechanowski

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0048/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pro-Szkolenia.pl Waldemar Wyka, część A: 32 600 PLN brutto, część B: 21 950 PLN brutto, data wpłynięcia: 9 lutego 2018, godz. 17:18
Wioletta Matusiak, część A: 32 800 PLN brutto, data wpłynięcia: 12 lutego 2018, godz. 17:01
Liczba wyświetleń: 503