Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH BAUTEC BERLIN 2018 OZNACZENIE SPRAWY 5/2018/WAG

Data publikacji: 30.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2018

Numer ogłoszenia

1085088

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zmienia pkt. D.2 w KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH
Nowe brzmienie:
"Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma
najwyższą wartość punktową"

Termin składania ofert został zmieniony do 07.02.2018

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferty należy złożyć do dnia 7 lutego 2018 roku do godz. 23:59 – decyduje data i
godzina wpływu do Zamawiającego.
2 Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres k.holowiak@wagsa.eu „Oferta
– dot. zapytania ofertowego nr 5/2018/WAG”
3 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.holowiak@wagsa.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest Klaudia Hołowiak, tel. 723-001-990, email k.holowiak@wagsa.eu.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 723-001-990

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze
wystawcy w targach BAUTEC Berlin 2018 odbywających się w Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin, polegające na:
Zapewnienie transportu samochodowego dla 3 pracowników World Acoustic Group S.A. z siedziby
firmy(Chróstnik) do Berlina pod wybrany adres okolice Messe Berlin GmbH, Messedamm 22,
14055 Berlin i z powrotem. Wyjazd z siedziby firmy 19.02.2018 do godziny 8:00, przyjazd do
Berlina 19.02.2018 do godziny 11:00.
2) Zapewnienie transportu eksponatów World Acoustic Group S.A. na targi BAUTEC BELIN 2018 i
z powrotem:
- transport eksponatów z Chróstnika do miejscowości, w której organizowane są targi oraz podróż
powrotną do siedziby firmy w Chróstniku.
- Transport eksponatów na targi do Niemiec w niedziele 18.02.2018. Możliwość załadowania
eksponatów w godzinach 6:00-7:00 w siedzibie firmy (Chróstniku koło Lubina). Rozładunek w
Berlinie w poniedziałek 19.02.2018 w godzinach od 9:00 -10:00.
- Transport eksponatów (powrót z targów) Berlin-Chróstnik w piątek 23.02.2018. Załadunek
eksponatów w godzinach 20-21. Rozładunek w Chróstniku w sobotę 24.02.2017 lub poniedziałek
26.02.2017 w godzinach od 8-15.
- Oferta oprócz transportu musi uwzględniać koszt załadowania i rozładowania materiałów na auto.
- Transportowany przedmiot:
Przęsło ekranu akustycznego i przęsło żaluzji
Gabaryty:
0,3 x 2,0m x 2,0m (szer. x dł. x wys.) lub 0,5m x 2,0m x 2,0m
Waga:
Około 300,00 kg
3) Zapewnieniu miejsc noclegowych w hotelu w Berlinie wraz z przeprowadzeniem wszystkich
związanych z tym formalności:
a. Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe dla 3 osób w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym
według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby, data
zameldowania 19.02.2018r., data wymeldowania 23.02.2018r.
b. Zamawiający zapewni noclegi dla 3 osób przez cały pobyt w Berlinie, z uwzględnieniem dat
wskazanych w pkt. a) opisu przedmiotu zamówienia (daty przyjazdu 19.02.2018 i wyjazdu
2
23.02.2018).
c. Zakwaterowanie minimum dwóch osób musi odbywać się w jednym hotelu;
d. Zamawiający wymaga, aby hotel posiadał standard odpowiadający minimum standardowi hotelu
cztero-gwiazdkowego według norm europejskich;
e. Hotel powinien mieścić się maksymalnie 3 km od miejsca, gdzie odbywać się będą targi BAUTEC
BERLIN 2018, NIEMCY, (adres wskazany powyżej) wyrażoną w km liczoną według Google Maps
(https://maps.google.com/) przy wyborze opcji - najkrótsza trasa samochodem;
g. Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg określona w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 150 EUR za nocleg
dla jednej osoby;
h. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie rezerwacji do hotelu w wersji
elektronicznej uzyskanej od obiektu hotelarskiego (e-mail) w terminie do 16.02.2018 r.
2. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykorzystane noclegi oraz przewóz osób i towaru.


1 Kod CPV i jego nazwa: 63500000-4, Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 60000000-8 - Usługi transportowe.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Chróstnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 3.3.3. pn. „Wsparcie firmy
World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych”.
2 Głównym celem projektu jest promocja marek produktowych firmy World Acoustic Group
SA.
1.drogowe panele akustyczne,
2.kolejowe panele akustyczne,
3.żaluzje osłonowe/elewacyjne,
4.żaluzje akustyczne,
które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, a także
promocja Marki Polskiej Gospodarki
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze
wystawcy w targach BAUTEC Berlin 2018 odbywających się w Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin, polegające na:
Zapewnienie transportu samochodowego dla 3 pracowników World Acoustic Group S.A. z siedziby
firmy(Chróstnik) do Berlina pod wybrany adres okolice Messe Berlin GmbH, Messedamm 22,
14055 Berlin i z powrotem. Wyjazd z siedziby firmy 19.02.2018 do godziny 8:00, przyjazd do
Berlina 19.02.2018 do godziny 11:00.
2) Zapewnienie transportu eksponatów World Acoustic Group S.A. na targi BAUTEC BELIN 2018 i
z powrotem:
- transport eksponatów z Chróstnika do miejscowości, w której organizowane są targi oraz podróż
powrotną do siedziby firmy w Chróstniku.
- Transport eksponatów na targi do Niemiec w niedziele 18.02.2018. Możliwość załadowania
eksponatów w godzinach 6:00-7:00 w siedzibie firmy (Chróstniku koło Lubina). Rozładunek w
Berlinie w poniedziałek 19.02.2018 w godzinach od 9:00 -10:00.
- Transport eksponatów (powrót z targów) Berlin-Chróstnik w piątek 23.02.2018. Załadunek
eksponatów w godzinach 20-21. Rozładunek w Chróstniku w sobotę 24.02.2017 lub poniedziałek
26.02.2017 w godzinach od 8-15.
- Oferta oprócz transportu musi uwzględniać koszt załadowania i rozładowania materiałów na auto.
- Transportowany przedmiot:
Przęsło ekranu akustycznego i przęsło żaluzji
Gabaryty:
0,3 x 2,0m x 2,0m (szer. x dł. x wys.) lub 0,5m x 2,0m x 2,0m
Waga:
Około 300,00 kg
3) Zapewnieniu miejsc noclegowych w hotelu w Berlinie wraz z przeprowadzeniem wszystkich
związanych z tym formalności:
a. Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe dla 3 osób w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym
według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby, data
zameldowania 19.02.2018r., data wymeldowania 23.02.2018r.
b. Zamawiający zapewni noclegi dla 3 osób przez cały pobyt w Berlinie, z uwzględnieniem dat
wskazanych w pkt. a) opisu przedmiotu zamówienia (daty przyjazdu 19.02.2018 i wyjazdu
2
23.02.2018).
c. Zakwaterowanie minimum dwóch osób musi odbywać się w jednym hotelu;
d. Zamawiający wymaga, aby hotel posiadał standard odpowiadający minimum standardowi hotelu
cztero-gwiazdkowego według norm europejskich;
e. Hotel powinien mieścić się maksymalnie 3 km od miejsca, gdzie odbywać się będą targi BAUTEC
BERLIN 2018, NIEMCY, (adres wskazany powyżej) wyrażoną w km liczoną według Google Maps
(https://maps.google.com/) przy wyborze opcji - najkrótsza trasa samochodem;
g. Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg określona w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 150 EUR za nocleg
dla jednej osoby;
h. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie rezerwacji do hotelu w wersji
elektronicznej uzyskanej od obiektu hotelarskiego (e-mail) w terminie do 16.02.2018 r.
2. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykorzystane noclegi oraz przewóz osób i towaru.


1 Kod CPV i jego nazwa: 63500000-4, Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i
pomocy turystycznej, 60000000-8 - Usługi transportowe.Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować zgodnie harmonogramem wynikającym z opisu przedmiotu
zamówienia.Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis
istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia
konfliktu interesów.


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis
istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia
konfliktu interesów.


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Dodatkowe warunki

1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis
istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia
konfliktu interesów.
2 Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo
wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji
cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego, oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia
4 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6 Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący
odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
8 Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania
lub ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego
Załącznik Nr 2 do Zapytania.
9 Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu
Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z
wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu.
10 W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w
celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo
wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji
cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego, oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad
przyznawania punktów:
kryterium finansowe (cena) – waga 60 punktów;
kryterium jakościowe (liczba gwiazdek w hotelu) – waga 40 punktów;
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części Zapytania, to jest
takiej, która w danej części otrzyma najwyższą wartość punktową.
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z
najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez
wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w
kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty
badanej.
2. W kryterium jakościowym Zamawiający oceni oferowaną przez Wykonawcę pod kątem jakości
hotelu oferowanego w ramach realizacji trzeciej części Zapytania Ofertowego i przyzna wartości
punktowe w następujący sposób:
- Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 4 gwiazdkowym
według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 30 pkt.
- Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 5 gwiazdkowym
według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 40 pkt.
Oferowane parametry jakościowe hotelu nie mogą być niższe, niż minimalne określone w opisie
Przedmiotu Zamówienia, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu.Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Wykluczenia

1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
2 Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych
załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe- targi BAUTEC BERLIN 5 2018"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

59-311 Chróstnik

dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu

+48768470080

Fax

+48768470086

NIP

6922260445

Tytuł projektu

Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZUM-POL Dariusz Dołżański
59-170 Przemków, Węgielin 1
Liczba wyświetleń: 262