Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa wynajmu sal szkoleniowych w ramach Projektu "KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Data publikacji: 26.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1084211

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniony termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę z dopiskiem „Oferta na wynajem sal szkoleniowych dla uczestników Projektu „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA" prosimy wysłać na adres mailowy lub w formie papierowej na adres Partnera Projektu:
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolenia@otrek.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Orkisz, Katarzyna Aleksandrowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601771438 ; 71 356 50 90

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników Projektu "Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: "KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA" nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: KATOWICE, WROCŁAW, OPOLE, JELENIA GÓRA, STRONIE ŚLASKIE, WAŁBRZYCH, KŁODZKO, ZIELONA GÓRA, TORZYM, CZELADŹ, ŁÓDŹ, KUTNO, GORZÓW WLK, NOWA SÓL, SOSNOWIEC, KALISZ, POZNAŃ i in w województwach: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, opolskie i wielkopolskie.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zabezpieczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń "KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA" w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim.

Przedmiot zamówienia

Sala szkoleniowa powinna pomieścić 20 osób przy stolikach ustawionych w literkę "U".

Usługa wynajmu sal szkoleniowych dla 20 osób przez 14 dni szkoleniowych w okresie od lutego 2018r. do marca 2019r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia będą realizowane w okresie od lutego 2018 do marca 2019r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERENTA

1. Cena - waga 50%
2. Lokalizacja, dogodny dojazd na szkolenia, bezpłatny parking - waga 30%
3. Termin płatności - waga 20%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.

Adres

Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

dolnośląskie , wałbrzyski

Numer telefonu

746480400

Fax

746480417

NIP

8860003433

Tytuł projektu

Kompetentni pracownicy systemu ochrony zdrowia

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0019/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferty wybranych n/w wykonawców wpłynęły do 28.02.2018

1.Centrum konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
2 .Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost
3. Chata Cyborga, Bielice 2,57-550 Stronie Śląskie
4. EGZA Sp. z o.o., ul. Łucka 13 , 00-842 Warszawa
5. Hotel Ibis Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11, 90-368 Łódź
6. Restauracja „JANA” Janina Czajkowska, ul. Zduńska 11, 99-300 Kutno
7. Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
8. OBZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 57; 10-602 Katowice
9. KOCHTEX, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
Liczba wyświetleń: 942