Strona główna
Logo unii europejskiej

Materiały laboratoryjne

Data publikacji: 24.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2018

Numer ogłoszenia

1083686

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 31.01.2018. w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Małkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 792 651

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych produktów:
1. Butelki do hodowli adherentnej o powierzchni wzrostu 75 cm2, 250 ml, sterylne, wykonane z polistyrenu (PS), z zakrętką umożliwiającą wentylację i posiadającą hydrofobowy filtr chroniący przed zakażeniami mikrobiologicznymi z porami o średnicy 0.22 µm ok. 500 szt.
2. Butelki do hodowli adherentnej o powierzchni wzrostu 25 cm2, 50 ml, sterylne, wykonane z polistyrenu (PS), z zakrętką umożliwiającą wentylację i posiadającą hydrofobowy filtr chroniący przez zakażeniami mikrobiologicznymi z porami o średnicy 0.22 µm ok. 200 szt.
3. Zbiorniki (rynienki) na odczynniki do pipet wielokanałowych z przykryciem; sterylne 60 ml, wykonane z polistyrenu (PS) lub polipropylenu (PP), autoklawowalne, pakowane indywidualnie ok. 30 szt.
4. Probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 50 ml, sterylne; pakowane po max. 50 sztuk, ok. 500 szt.
5. Pipety serologiczne 2 ml, sterylne, z filtrem, pakowane indywidualnie ok. 1000 szt.
6. Pipety serologiczne 5 ml, sterylne, z filtrem, pakowane indywidualnie ok. 1000 szt.
7. Pipety serologiczne 10 ml, sterylne, z filtrem, pakowane indywidualnie ok. 1000 szt.
8. Płytki 24-dołkowe do hodowli adherentnej, wykonane z polistyrenu (PS), sterylne, pakowane indywidualnie ok. 150 szt.
9. Płytki 12-dołkowe do hodowli adherentnej, wykonane z polistyrenu (PS), sterylne, pakowane indywidualnie ok. 150 szt.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych zawartych w treści zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych produktów:
1. Butelki do hodowli adherentnej o powierzchni wzrostu 75 cm2, 250 ml, sterylne, wykonane z polistyrenu (PS), z zakrętką umożliwiającą wentylację i posiadającą hydrofobowy filtr chroniący przed zakażeniami mikrobiologicznymi z porami o średnicy 0.22 µm ok. 500 szt.
2. Butelki do hodowli adherentnej o powierzchni wzrostu 25 cm2, 50 ml, sterylne, wykonane z polistyrenu (PS), z zakrętką umożliwiającą wentylację i posiadającą hydrofobowy filtr chroniący przez zakażeniami mikrobiologicznymi z porami o średnicy 0.22 µm ok. 200 szt.
3. Zbiorniki (rynienki) na odczynniki do pipet wielokanałowych z przykryciem; sterylne 60 ml, wykonane z polistyrenu (PS) lub polipropylenu (PP), autoklawowalne, pakowane indywidualnie ok. 30 szt.
4. Probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 50 ml, sterylne; pakowane po max. 50 sztuk, ok. 500 szt.
5. Pipety serologiczne 2 ml, sterylne, z filtrem, pakowane indywidualnie ok. 1000 szt.
6. Pipety serologiczne 5 ml, sterylne, z filtrem, pakowane indywidualnie ok. 1000 szt.
7. Pipety serologiczne 10 ml, sterylne, z filtrem, pakowane indywidualnie ok. 1000 szt.
8. Płytki 24-dołkowe do hodowli adherentnej, wykonane z polistyrenu (PS), sterylne, pakowane indywidualnie ok. 150 szt.
9. Płytki 12-dołkowe do hodowli adherentnej, wykonane z polistyrenu (PS), sterylne, pakowane indywidualnie ok. 150 szt.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 31.01.2018 r.
Rozstrzygnięcie do 05.02.2018 r.
Dostawa do 19.01.2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych przedmiotów od różnych oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, wybrana została oferta:

GenoPlast Biochemicals Tomasz Schroder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin
NIP: 843-15-03-135
Data wpłynięcia: 31.01.2018.
Pozycje: 3-4, 8-9
Cena netto: 1432,50 PLN

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
NIP: 583-27-05-185
Data wpłynięcia: 31.01.2018.
Pozycje: 1-2, 5-7
Cena netto: 2933,07 PLN
Liczba wyświetleń: 384