Strona główna
Logo unii europejskiej

Fiolki do HPLC

Data publikacji: 23.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1083394

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do 02.02.2018 r. do godz. 12.00 w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żero

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602528348

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup i dostawę fiolek do HPLC wraz z zakrętkami o następujących parametrach:
Zestaw składający się z fiolek z ciemnego szkła z polem do opisu o poj. 1,5-2 ml z gwintem o szer. 8 mm (1000 szt.) oraz z pasujących do nich zakrętek z uszczelką PTFE/silikon (1000 szt.).
Poszczególne elementy zestawu mogą być oddzielnie pakowane i stanowić odrębne produkty.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup i dostawę fiolek do HPLC wraz z zakrętkami o poniższych parametrach.

Przedmiot zamówienia

Zestaw składający się z fiolek z ciemnego szkła z polem do opisu o poj. 1,5-2 ml z gwintem o szer. 8 mm (1000 szt.) oraz z pasujących do nich zakrętek z uszczelką PTFE/silikon (1000 szt.).
Poszczególne elementy zestawu mogą być oddzielnie pakowane i stanowić odrębne produkty.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert 02.02.2018 r. do godz. 12.00.
Rozstrzygnięcie 05.02.2018 r.
Dostawa do 09.02.2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Labindex
ul. Nutki 3-5
02-785 Warszawa
Oferta nr 112/ PM / 2018 z dnia 30.01.2018.
Cena całkowita: 820,00 zł netto.
Liczba wyświetleń: 548