Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP GADŻETÓW I DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH OZNACZENIE SPRAWY 4/2018/WAG

Data publikacji: 19.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-01-2018

Numer ogłoszenia

1082573

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferty należy złożyć do dnia 26 stycznia 2018 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2 Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: k.holowiak@wagsa.eu w temacie wiadomości wpisując: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 4/2018/WAG”
3 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.holowiak@wagsa.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest Klaudia Hołowiak numer telefonu 723-001-990, email k.holowiak@wagsa.eu.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

723-001-990

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup gadżetów i drukowanych materiałów promocyjnych:
a) Teczki ofertowe papierowe, dwubiegowa według projektu WAG – A4, papier kreda mat 350g, nadruk 4/0. Wymiar całkowity teczki w rozłożeniu 505mm x 347mm – 1285szt.

b) Foldery produktowe – Katalogi format A4  poziom 297x 201mm, papier: kreda mat 250 g, lakier dyspersyjny– ilość sztuk 1371 sztuk
( 4 różne katalogi po 400 sztuk każdy katalog : Katalog nr 1 -  4 str.- 400szt. Katalog nr 2 – 4 str.-400szt. Katalog nr 3 – 8 str.-400szt. Katalog nr 4 -8 str.-171szt.)

c) Torby firmowe z logo firmy WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, o długości 25 cm, torba o wymiarach 50 x 40cm, w kolorze białym, torby plastikowe z wyciętym uchwytem – ilość sztuk 1371szt.

d) Pendrive -  plastikowe w kształcie karty kredytowej- wydruk dwustronny. Możliwość umieszczenia logo: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- tej samej wielkości, Prędkość zapisu 4 MB/s , prędkość odczytu 8-10 mb/s. Wymiary 8,4 x 5,2 x 0,2 cm
Pojemność 8GB- ilość – 257 sztuk
Nadruk full color 2 strony

e) Czapki  z daszkiem – 15 sztuk biała z logo haftowane o wymiarach ok. 30x45mm ( 3 kolory ) loga :WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- tej samej wielkości, – bawełna 100% , zapięcie

f)Czapki  z daszkiem – 10 sztuk, granatowa z logo haftowane o wymiarach ok. 30x45mm ( 3 kolory ) loga: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, – bawełna 100% , zapięcie
 
g) Koszulki – 15 sztuk, polo z kołnierzykiem 100 % bawełny, materiał: groszkowany (pique) z logo haftowanym na lewej piersi, o wymiarach 80mm x 65m loga: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości,
 
h) Metalowy długopis z kolorową końcówką do ekranów dotykowych ( touch) – długopis posiada mechanizm typu „twist” logo wygrawerowane.
Długopisy białe, niebieskie, zielone, srebrne, czarne :785 sztuk
Przedmiot zamówienia poza logiem Zamawiającego, powinien posiadać elementy graficzne WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości,
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: na adres Chróstnik 104, 59-311 Lubin.
Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV i jego nazwa: 22460000-2 - Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki, 22100000-1 – Drukowane książki, broszury, ulotki

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Chróstnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1 Zamówienie jest współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 3.3.3. pn. „Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych”.
2 Głównym celem projektu jest promocja marek produktowych firmy World Acoustic Group SA.
1.drogowe panele akustyczne,
2.kolejowe panele akustyczne,
3.żaluzje osłonowe/elewacyjne,
4.żaluzje akustyczne,
które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, a także promocja Marki Polskiej Gospodarki

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup gadżetów i drukowanych materiałów promocyjnych:
a) Teczki ofertowe papierowe, dwubiegowa według projektu WAG – A4, papier kreda mat 350g, nadruk 4/0. Wymiar całkowity teczki w rozłożeniu 505mm x 347mm – 1285szt.

b) Foldery produktowe – Katalogi format A4  poziom 297x 201mm, papier: kreda mat 250 g, lakier dyspersyjny– ilość sztuk 1371 sztuk
( 4 różne katalogi po 400 sztuk każdy katalog : Katalog nr 1 -  4 str.- 400szt. Katalog nr 2 – 4 str.-400szt. Katalog nr 3 – 8 str.-400szt. Katalog nr 4 -8 str.-171szt.)

c) Torby firmowe z logo firmy WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, o długości 25 cm, torba o wymiarach 50 x 40cm, w kolorze białym, torby plastikowe z wyciętym uchwytem – ilość sztuk 1371szt.

d) Pendrive -  plastikowe w kształcie karty kredytowej- wydruk dwustronny. Możliwość umieszczenia logo: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- tej samej wielkości, Prędkość zapisu 4 MB/s , prędkość odczytu 8-10 mb/s. Wymiary 8,4 x 5,2 x 0,2 cm
Pojemność 8GB- ilość – 257 sztuk
Nadruk full color 2 strony

e) Czapki  z daszkiem – 15 sztuk biała z logo haftowane o wymiarach ok. 30x45mm ( 3 kolory ) loga :WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- tej samej wielkości, – bawełna 100% , zapięcie

f)Czapki  z daszkiem – 10 sztuk, granatowa z logo haftowane o wymiarach ok. 30x45mm ( 3 kolory ) loga: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, – bawełna 100% , zapięcie
 
g) Koszulki – 15 sztuk, polo z kołnierzykiem 100 % bawełny, materiał: groszkowany (pique) z logo haftowanym na lewej piersi, o wymiarach 80mm x 65m loga: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości,
 
h) Metalowy długopis z kolorową końcówką do ekranów dotykowych ( touch) – długopis posiada mechanizm typu „twist” logo wygrawerowane.
Długopisy białe, niebieskie, zielone, srebrne, czarne :785 sztuk
Przedmiot zamówienia poza logiem Zamawiającego, powinien posiadać elementy graficzne WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości,
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: na adres Chróstnik 104, 59-311 Lubin.
Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV i jego nazwa: 22460000-2 - Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki, 22100000-1 – Drukowane książki, broszury, ulotki

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Kod CPV

22460000-2

Nazwa kodu CPV

Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Potencjał techniczny

1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Dodatkowe warunki

1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2 Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6 Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
8 Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
9 Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10 W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Warunki zmiany umowy

1 Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania w niej zmian nieistotnych.
2 Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
3 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania zamówienia.
4 Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
5 Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2 Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 70 punktów;
3. Kryterium terminu wykonania zamówienia – waga 30 punktów;
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z
najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
2. W kryterium terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
- Oferowany termin wykonania zamówienia do 20 dni od dnia zawarcia umowy: 30 punktów;
- Oferowany termin wykonania zamówienia w terminie od 21 do 30 dni włącznie od dnia zawarcia umowy: 10 punktów;
Oferowany termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Wykluczenia

1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
2 Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - materialy reklamowe 4 2018 WAG".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

59-311 Chróstnik

dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu

+48768470080

Fax

+48768470086

NIP

6922260445

Tytuł projektu

Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nu Media Elżbieta Jażdżewska
Liczba wyświetleń: 401