Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH BAUTEC BERLIN 2018 OZNACZENIE SPRAWY 2/2018/WAG

Data publikacji: 10.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1080200

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferty należy złożyć do dnia 17 stycznia 2018 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2 Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres k.holowiak@wagsa.eu „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 2/2018/WAG”
3 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.holowiak@wagsa.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest Klaudia Hołowiak, tel. 723-001-990, email k.holowiak@wagsa.eu.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

723-001-990

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach BAUTEC Berlin 2018 odbywających się w Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin, polegające na:
[część pierwsza zapytania ofertowego]
Zapewnienie transportu samochodowego dla 3 pracowników World Acoustic Group S.A. z siedziby firmy do Berlina pod wybrany adres okolice Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin i z powrotem. Wyjazd z siedziby firmy 20.02.2018 do godziny 5:00, przyjazd do Berlina 20.02.2018 do godziny 9:00.
[część druga zapytania ofertowego]
Zapewnienie transportu eksponatów World Acoustic Group S.A. na targi BAUTEC BELIN 2018 i z powrotem.
- transport eksponatów z Polkowice (siedziba firmy) do miejscowości, w której organizowane są targi oraz podróż powrotną do siedziby firmy w Polkowicach
- Transport eksponatów na targi do Niemiec w poniedziałek 19.02.2018. Możliwość załadowania eksponatów w godzinach 6:00-8:00 w siedzibie firmy ( Chróstniku koło Lubina). Rozładunek w Berlinie w poniedziałek 19.02.2018 w godzinach od 13:00 -15:00.
- Transport eksponatów (powrót z targów) Berlin-Chróstnik w piątek 23.02.2018. Załadunek eksponatów w godzinach 20-21. Rozładunek w Chróstniku w sobotę 24.02.2017 lub poniedziałek 26.02.2017 w godzinach od 8-15.

- Oferta oprócz transportu musi uwzględniać koszt załadowania i rozładowania materiałów na auto.

- Transportowany przedmiot:
Przęsło ekranu akustycznego i przęsło żaluzji
Gabaryty:
0,3 x 2,0m x 2,0m (szer. x dł. x wys.) lub 0,5m x 2,0m x 2,0m
Waga:
Około 300,00 kg
[część trzecia zapytania ofertowego]
Zapewnieniu miejsc noclegowych w hotelu w Berlinie wraz z przeprowadzeniem wszystkich związanych z tym formalności
a. Wykonawca zapewni 3 miejsca noclegowe w pokojach jednoosobowych w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby, data zameldowania 20.02.2018r., data wymeldowania 23.02.2018r.
b. Zamawiający zapewni noclegi przez cały pobyt w Berlinie, z uwzględnieniem dat wskazanych w pkt. a) opisu przedmiotu zamówienia (daty przyjazdu i wyjazdu).
c. Zakwaterowanie minimum dwóch osób musi odbywać się w jednym hotelu;
d. Zamawiający wymaga, aby hotel posiadał standard odpowiadający minimum standardowi hotelu trzy-gwiazdkowego według norm europejskich;
e. Hotel powinien mieścić się maksymalnie 5 km od miejsca, gdzie odbywać się będą targi BAUTEC BERLIN 2018, NIEMCY, (adres wskazany powyżej) wyrażoną w km liczoną według Google Maps (https://maps.google.com/) przy wyborze opcji - najkrótsza trasa samochodem;
g. Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 150 EUR za nocleg dla jednej osoby;
h. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie rezerwacji do hotelu w wersji elektronicznej uzyskanej od obiektu hotelarskiego (e-mail) w terminie do 16.02.2018 r.
2. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykorzystane noclegi oraz przewóz osób i towaru.
Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

1 Kod CPV i jego nazwa: 63500000-4, Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 60000000-8 - Usługi transportowe.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Miejscowość: Polkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1 Zamówienie jest współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 3.3.3. pn. „Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych”.
2 Głównym celem projektu jest promocja marek produktowych firmy World Acoustic Group SA.
1.drogowe panele akustyczne,
2.kolejowe panele akustyczne,
3.żaluzje osłonowe/elewacyjne,
4.żaluzje akustyczne,
które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, a także promocja Marki Polskiej Gospodarki

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach BAUTEC Berlin 2018 odbywających się w Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin, polegające na:
[część pierwsza zapytania ofertowego]
Zapewnienie transportu samochodowego dla 3 pracowników World Acoustic Group S.A. z siedziby firmy do Berlina pod wybrany adres okolice Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin i z powrotem. Wyjazd z siedziby firmy 20.02.2018 do godziny 5:00, przyjazd do Berlina 20.02.2018 do godziny 9:00.
[część druga zapytania ofertowego]
Zapewnienie transportu eksponatów World Acoustic Group S.A. na targi BAUTEC BELIN 2018 i z powrotem.
- transport eksponatów z Polkowice (siedziba firmy) do miejscowości, w której organizowane są targi oraz podróż powrotną do siedziby firmy w Polkowicach
- Transport eksponatów na targi do Niemiec w poniedziałek 19.02.2018. Możliwość załadowania eksponatów w godzinach 6:00-8:00 w siedzibie firmy ( Chróstniku koło Lubina). Rozładunek w Berlinie w poniedziałek 19.02.2018 w godzinach od 13:00 -15:00.
- Transport eksponatów (powrót z targów) Berlin-Chróstnik w piątek 23.02.2018. Załadunek eksponatów w godzinach 20-21. Rozładunek w Chróstniku w sobotę 24.02.2017 lub poniedziałek 26.02.2017 w godzinach od 8-15.

- Oferta oprócz transportu musi uwzględniać koszt załadowania i rozładowania materiałów na auto.

- Transportowany przedmiot:
Przęsło ekranu akustycznego i przęsło żaluzji
Gabaryty:
0,3 x 2,0m x 2,0m (szer. x dł. x wys.) lub 0,5m x 2,0m x 2,0m
Waga:
Około 300,00 kg
[część trzecia zapytania ofertowego]
Zapewnieniu miejsc noclegowych w hotelu w Berlinie wraz z przeprowadzeniem wszystkich związanych z tym formalności
a. Wykonawca zapewni 3 miejsca noclegowe w pokojach jednoosobowych w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby, data zameldowania 20.02.2018r., data wymeldowania 23.02.2018r.
b. Zamawiający zapewni noclegi przez cały pobyt w Berlinie, z uwzględnieniem dat wskazanych w pkt. a) opisu przedmiotu zamówienia (daty przyjazdu i wyjazdu).
c. Zakwaterowanie minimum dwóch osób musi odbywać się w jednym hotelu;
d. Zamawiający wymaga, aby hotel posiadał standard odpowiadający minimum standardowi hotelu trzy-gwiazdkowego według norm europejskich;
e. Hotel powinien mieścić się maksymalnie 5 km od miejsca, gdzie odbywać się będą targi BAUTEC BERLIN 2018, NIEMCY, (adres wskazany powyżej) wyrażoną w km liczoną według Google Maps (https://maps.google.com/) przy wyborze opcji - najkrótsza trasa samochodem;
g. Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 150 EUR za nocleg dla jednej osoby;
h. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie rezerwacji do hotelu w wersji elektronicznej uzyskanej od obiektu hotelarskiego (e-mail) w terminie do 16.02.2018 r.
2. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykorzystane noclegi oraz przewóz osób i towaru.
Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

1 Kod CPV i jego nazwa: 63500000-4, Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 60000000-8 - Usługi transportowe.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować zgodnie harmonogramem wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Wiedza i doświadczenie

1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

Dodatkowe warunki

1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2 Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne (1-3) części zamówienia.
4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne (1-3) części zamówienia jak również na całość zamówienia.
6 Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
8 Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
9 Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10 W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Warunki zmiany umowy

1 Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania w niej zmian nieistotnych.
2 Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
3 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania zamówienia.
4 Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
5 Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2 Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
[część pierwsza zapytania ofertowego]
kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
[część druga zapytania ofertowego]
kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
[część trzecia zapytania ofertowego]
kryterium finansowe (cena) – waga 80 punktów;
kryterium jakościowe (liczba gwiazdek w hotelu) – waga 20 punktów;
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części Zapytania, to jest takiej, która w danej części otrzyma najwyższą wartość punktową.
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z
najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
2. W kryterium jakościowym Zamawiający oceni oferowaną przez Wykonawcę pod kątem jakości hotelu oferowanego w ramach realizacji trzeciej części Zapytania Ofertowego i przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
- Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 0 pkt.
- Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 4 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 10 pkt.
- Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 5 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 20 pkt.

Oferowane parametry jakościowe hotelu nie mogą być niższe, niż minimalne określone w opisie Przedmiotu Zamówienia, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Wykluczenia

1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
2 Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 final".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

59-311 Chróstnik

dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu

+48768470080

Fax

+48768470086

NIP

6922260445

Tytuł projektu

Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0037/17-00
Liczba wyświetleń: 269