Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji gadżetów firmowych.

Data publikacji: 03.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-01-2018

Numer ogłoszenia

1078468

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert – 2WAYS Sp.z o.o, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Sposób składania ofert – oferta może być złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres mailowy: info@BiznesDubaj.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@BiznesDubaj.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Goławska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48793309080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z umieszczonymi logotypami, wg rodzajów i ilości poniżej wraz z wymaganiami minimalnymi . Wykonawca zaproponuje wzory gadżetów oraz dołączy do złożonej oferty wizualizację po jednym egzemplarzu każdego gadżetu, mając na uwadze konieczność umieszczenia na nich logotypów / napisów reklamowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z umieszczonymi logotypami, wg rodzajów i ilości poniżej wraz z wymaganiami minimalnymi

Przedmiot zamówienia

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres przedmiotu zapytania:
- Pendrive (pojemność 32 GB) – 3000 szt.
- Długopisy reklamowe z logo – 3000 szt.
- Krówki reklamowe z logo – 50 kg.
- Kalendarze/ Notatniki reklamowe z logo w twardej okładce , format A5, min. 50 kartek – 1000 szt.
- Torby reklamowe , folia mat, laminowane, gramatura min. 170 g, wielkość miesząca format.
Sugerowane wymiary: 240 x 340 x 90 mm, 320 x 400 x 130. Ilość 3000 szt.
Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować również projekt i koncepcję graficzną.

Kod CPV

79820000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi związane z drukowaniem

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: marzec 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena: 80 pkt
2. Termin płatności: 0-20 pkt

Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

2WAYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Klaudyny 21

01-684 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

793 309 080

NIP

5252469934

Tytuł projektu

Udział firmy 2WAYS Sp. z o.o. w targach branżowych związanych z rynkiem usług prozdrowotnych wraz z realizacją programu promocji dla innowacyjnej usługi turystycznej na rynkach zagranicznych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0139/16-00
Liczba wyświetleń: 1075