Strona główna
Logo unii europejskiej

Worki na odpady

Data publikacji: 28.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-01-2018

Numer ogłoszenia

1077903

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na podany poniżej adres e-mail.
Tytuł maila: 20171228_01 worki na odpady

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Pietras

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Worki przeznaczone do segregacji odpadów, w tym odpadów medycznych o kodzie 18 01 03*

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Worki do odpadów laboratoryjnych

Przedmiot zamówienia

Worki jednorazowe na odpady:
1. czerwone z foli polietylenowej, 60L , przeznaczone do odpadów medycznych zakaźnych, z jednokrotnym zamknięciem, wytrzymałe na rozdarcia, odporne na działanie wilgoci oraz środków chemicznych: 150 szt

2. żółte z foli polietylenowej 35L , przeznaczone do odpadów medycznych zakaźnych, z jednokrotnym zamknięciem, wytrzymałe na rozdarcia, odporne na działanie wilgoci oraz środków chemicznych: 150 szt

3. niebieskie/czarne (inne niż czerwone/żółte) 60L, ze ściągaczem wytrzymałe na rozdarcia, odporne na działanie wilgoci oraz środków chemicznych: 150 szt

pozycje 1 i 2 muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Kod CPV

19520000-7

Nazwa kodu CPV

Produkty z tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

czas realizacji zamówienia: max 2 tygodnie kalendarzowe od momentu złożenia zamówienia

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny stanowi:
-cena wraz z kosztami dostawy
-spełnienie wymagań specyfikacji
-czas dostawy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00
Liczba wyświetleń: 372