Strona główna
Logo unii europejskiej

Matryca Matrigel o wysokim stężeniu białka (ang. Matrigel Matrix High Protein Concentration)

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-12-2017

Numer ogłoszenia

1076620

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do dnia 29.12.2017 w formie pisemnej (zamknięta, zaadresowana koperta) na adres NanoVelos SA, Rakowiecka 36 / 260, 02-532 Warszawa, Polska lub w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com - decyduje data wpłynięcia oferty, a nie wysłania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Kośnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Matryca Matrigel o wysokim stężeniu białka (ang. Matrigel Matrix High Protein Concentration);
stężenie białka 18-21 mg/ml;
objętość 30 ml.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup Matrycy Matrigel o wysokim stężeniu białka (ang. Matrigel Matrix High Protein Concentration) odpowiedniej do zastosowań do podawania komórek in vivo w celu poprawy przeszczepu komórek i zwiększenia tworzenia się guza litego u myszy. Zastosowanie: hodowla ludzkich nowotworów in vivo u myszy immunosupresyjnych:
Stężenie białka 18-21 mg/ml;
Objętość 30 ml.

Cechy podstawowe:
- produkt spełniający wymagania jakościowe,
- dołączona karta charakterystyki substancji (w języku polskim lub angielskim),
- dostawa produktu w warunkach zapewniających jego stabilność na drodze producent-zamawiający,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Przedmiot zamówienia

Matryca Matrigel o wysokim stężeniu białka (ang. Matrigel Matrix High Protein Concentration);
Stężenie białka 18-21 mg/ml;
Objętość 30 ml.

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Złożenie oferty do 29.12.2017 r.
Rozstrzygnięcie 03.01.2018 r.
Dostawa do 17.01.2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Uwaga! ogłoszenie nr 1076620 zostało anulowane.
Liczba wyświetleń: 383