Strona główna
Logo unii europejskiej

Adaptacja sali do Integracji Sensorycznej w Przedszkolu Integracyjnym w Zabierzowie Bocheńskim

Data publikacji: 18.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1076030

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Siedziba zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Biuro Obsługi Klienta
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
w zaklejonej kopercie do dnia 03.01.2018 godz. 16:00 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
opis na kopercie:"Oferta na Adaptacje sali do Integracji Sensorycznej w Przedszkolu Integracyjnym w Zabierzowie Bocheńskim".
Oferta oprócz wypełnionego formularza ofertowego powinna zawierać dokumenty potwierdzające parametry techniczne okien jakie wykonawca zamierza zamontować.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

grzegorz.samek@niepolomice.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Samek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Prace modernizacyjne polegające na dostosowaniu sali do wymogów prowadzenia zajęć integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Przewiduje się wykonanie prac polegających na wymianie podłogi, położeniu gładzi, pomalowaniu ścian i wymiany stolarki okiennej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Zabierzów Bocheński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostosowanie obecnie istniejących pomieszczeń do wymogów prowadzenia zajęć do integracji sensorycznej.

Przedmiot zamówienia

Prace modernizacyjne polegające na dostosowaniu sali do wymogów prowadzenia zajęć integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Przewiduje się wykonanie prac polegających na wymianie podłogi, położeniu gładzi, pomalowaniu ścian i wymiany stolarki okiennej w szczególności:
- wymiana stolarki drzwiowej ( zewnętrznej i wewnętrznej),
- wykonanie prac tynkarskich,
- wymiana podłogi (rozebranie i istniejącej podłogi, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie wylewki i posadzki, przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych
- wymiana stolarki okiennej wraz z obróbkami
- roboty malarskie
- dostosowanie WC do potrzeb dzieci przedszkolnych.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Pracę wyszczególnione w przedmiarze należy wykonać od 10.01.2018r. do 28.02.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO I GMINA NIEPOŁOMICE

Adres

Plac Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

12 250 94 45

Fax

12 250 94 00

NIP

6831395375

Tytuł projektu

Wielospecjalistyczna stymulacja dziecka z niepełnosprawnością - szansą na lepszy udział w edukacji przedszkolnej.

Numer projektu

RPMP.10.01.01-12-0025/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Usługowa Patulski i Synowie
ul. Sobieskiego 7A, 32-800 Brzesko
Data wpłynięcia oferty: 03.01.2018r.
Wartość oferty brutto: 89 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 328