Strona główna
Logo unii europejskiej

Kuwety semi-micro do spektrofotometru jednorazowe z tworzywa sztucznego

Data publikacji: 18.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1075948

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy kierować na adres e-mail

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Pietras

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kuwety semi-micro do spektrofotometru jednorazowe z tworzywa sztucznego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kuwety do pomiaru absorbancji roztworów badanych

Przedmiot zamówienia

Kuwety semi-micro do spektrofotometru jednorazowe z tworzywa sztucznego 300 szt.

specyfikacja:
zakres pomiaru: 220-900 nm (UV/VIS)
długość drogi optycznej: 10,0 mm
objętość próbki: 1,5 ml
wymiary: 12,5 x 12,5 x 45 mm
producent: Brand, nr kat. 7591 50
do stosowania bez adapteru

Kod CPV

38437000-7

Nazwa kodu CPV

Pipety i akcesoria laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas dostawy: 3 tyg od dnia złożenia zamówienia
płatność: przelew do 2 tyg po otrzymaniu towaru

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny będzie stanowiła:
- cena wraz z kosztami dostawy
- spełnienie wymagań specyfikacyjnych

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Merck Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa
NIP 526-020-48-02
NR OFERTY: 1010204585 z dnia 04.01.2018
Data wpłynięcia: 04.01.2018
Cena netto z kosztem za transport: 362 PLN
Liczba wyświetleń: 463