Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego i elektornicznego

Data publikacji: 15.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1075720

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Tytuł ogłoszenia:
Było: Dostawa
Jest: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego

Miejsce i sposób składania ofert

Na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, w formie:
1) wersja papierowa:
REFOLDIT Sp. z o.o.
ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
20-325 Lublin
lub
2) wersja elektroniczna (podpisany skan): karol.sowinski@refoldit.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karol.sowinski@refoldit.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48693144971

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający planuje nabyć następujące środki trwałe:
1. Komputer
2. Ploter laserowy
3. Spektorometr
4. Kamerę cyfrowa 1000FPS

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne grupy środków trwałych określone w literach a), b), c), d) Zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający planuje nabyć następujące środki trwałe:
1. Komputer
2. Ploter laserowy
3. Spektorometr
4. Kamerę cyfrowa 1000FPS

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne grupy środków trwałych określone w literach a), b), c), d) Zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Przedmiot zamówienia

a) Komputery

Parametry techniczne:

Nazwa
Specyfikacja
Ilość
Komputer Dell Precision 7720 Intel Xeon E3 1535M v6 / 17,3" 4K / 64 GB / 4000 (2x 1000 M.2 SSD + 2000 SSD) GB / 2 x M.2 SSD oraz 1 x SSD / nVidia Quadro P5000 / Windows 10 Pro Procesor: Intel Xeon E3 1535M v6, 4 core, 3100 MHz; RAM: 64GB DDR4, 2133 MHz; 2x M.2 SSD 1000 GB; 1x SSD 2000 GB; Dedykowana karta graficzna: nVidia Quadro P5000 16GB; Układ szyfrowania TPM; WLAN ac/a/b/g/n; Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps; Modem: 3G lub LTE; Ekran: IPS; 17,3” (3840x2160), 4K, Matowy; Wbudowana kamera: min. 1,0 MPix; Stacja dokująca: Dell Advanced E-Port II 240W; Gwarancja: Dell 4 lata onsite;
- lub równoważny

System: Windows 10 Pro 1
- lub równoważny

Komputer Dell Precision 7720 Intel Core i7 7920HQ / 17,3" 4K / 32 GB / 1512 (512 M.2 SSD + 1000 SSD) GB / 1 x M.2 SSD oraz 1 x SsD / nVidia Quadro P3000 / Windows 10 Pro Procesor: Intel Core i7 7920HQ , 4 core, 3100 MHz; RAM: 32GB DDR4, 2133 MHz; 1x M.2 512 GB; 1x SSD 1000 GB; Dedykowana karta graficzna: nVidia Quadro P3000 6GB; Układ szyfrowania TPM; WLAN ac/a/b/g/n; Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps; Modem: 3G lub LTE; Ekran: IPS; 17,3” (3840x2160), 4K, Matowy; Wbudowana kamera: min. 1,0 MPix; Stacja dokująca: Dell Advanced E-Port II 130W; Gwarancja: Dell 4 lata onsite; System: Windows 10 Pro 1
- lub równoważny

Router Wi-Fi z funkcją modemu Funkcje: Router/modem ADSL, Router/modem GSM, Obsługa modemu telefonicznego, Obsługa VPN, wbudowany serwer druku, możliwość klonowania MAC, Firewall; Interfejsy: min. 1x USB, min. 6x LAN 100/1000 (RJ45), min. 1x WAN, interfejs karty SIM, wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi; Obsługiwane standardy: IEEE 802.11 g/n, 4G/LTE, Gwarancja: 2 lata 1
- lub równoważny


b) Ploter laserowy


Parametry techniczne:

Nazwa
Specyfikacja
Ilość
Ploter laserowy
Ploter CO2 40W 20x30 cm
- Wentylator do wyciągu spalin + rura elastyczna
- Oprogramowanie + USB Key
- Instrukcja
-Kompresor powietrza
- Pompa do wody
- Stół "plaster miodu" a)Moc lasera: 40W; Typ lasera: Gaz CO2
b) System pozycjonowania: Czerwony Punkt (Red Dot)
c) Pole robocze: 300x200 mm
d) Prędkość Grawerowania: 0-350 mm/s
e) Prędkość cięcia: 0-35 mm/s
f) Dodatkowy stół: "Plaster Miodu"
g) Dokładność pozycjonowania: +/-0.01mm
h) Nadmuch głowicy (Air Assist): TAK
i) Pobór mocy: ≤250W
j) Obsługiwany format graficzny: BMP / JPG / JPEG / WMF / EMF / PLT
k) Chłodzenie: Pompa wodna
l) Żywotność tuby: 1000/1300 Godzin
ł) Komunikacja: Port USB
m) Waga produktu. 30 kg (z opakowaniem 38 kg)
n) Certyfikat CE: TAK
o) Gwarancja: 24 miesiące
p) Gwarancja na tubę: 6 miesięcy
1
- lub równoważny


c) Spektrometr UV-VIS

Spektrometr UV-VIS z własnym źródłem światła, oprogramowaniem i światłowodem Zakres pracy: 200-850 nm; Szczelina: nie więcej niż 25 µm; Siatka dyfrakcyjna: co najmniej 600 linii na milimetr; Rozdzielczość: nie więcej niż 2nm FWHM; S/N ratio: nie mniejszy niż 300:1; Światło rozproszone: mniejsze niż 0,05% przy 600 nm; Czas pomiaru: 4 ms – 10 s; Światłowód w zestawie: Złącze SMA905, apertura 0.22; Rozmiary: nie większy niż 100x80x50 mm; Ciężar: max. 300 g; Interfejs: USB; Dołączone oprogramowanie: Tak; Funkcje: Pomiar absorpcji, transmitancji i odbicia; Gwarancja 2 lata. 1
- lub równoważny

c) Kamera cyfrowa 1000 FPS

Ultraszybka kamera Matryca: min 8x6 mm, min. 1.3 Gpx; Tryb pracy: 1280x1024 px – min 1000 FPS, 800x600 px – min 2600 FPS, 640x360 px – min. 5600 FPS, 336x190 px – min. 18000 FPS; Długość zapisu: min 6s, Filtr IR: Tak, 650 nm, zdjemowalny; Chłodzenie: Aktywne; Waga: max. 1,2 kg; Czułość: ISO do 5000 kolor, do 10000 B&W; Obiektyw: 12.5-75 mm, f/1.2, mocowanie typu CS; Karta SD 16 GB; Interfejs USB; Możliwość nagrywania: Tak; Rozmiary: max 170x100x70 mm (bez obiektywu); Dołączone oprogramowanie: Tak; Gwarancja: 1 rok 1
- lub równoważny

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin trwania dostaw:

Do 7 dni od pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny. Na cenę składa się całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art 6c ust 2 Ustawy o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REFOLDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Józefa Franczaka "Lalka" 43

20-325 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

693144971

NIP

9462663099

Tytuł projektu

ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej

Numer projektu

POPW.01.01.02-06-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

wykonawca, cz. A) LTS Sp z o.o.,
al. Jerozolimskie 200/bud 2 lok 308, 02-486 Warszawa
NIP: 9462655473
oferta z dnia 22.12.2017
Cena (brutto): 52 411,53 zł

wykonawca, cz. C) SPECTROPOL Krzysztof Korytkowski
ul. Trakt Lubelski
04-667 Warszawa
NIP 9521366613
oferta z dnia 22.12.2017
Cena (brutto): 26 086,85 zł


wykonawca, cz. C") Kron Technologies Inc.
4183 McConnell Drive
Burnaby, BC
Canada, V5A 3J7
NIP (Kanada) 2502936664

oferta z dnia 22.12.2017
Cena (brutto): 13 681,16 zł
Liczba wyświetleń: 419