Strona główna
Logo unii europejskiej

informacja o wynikach wyboru oferty - meble - do Żłobka w Ożarowie

Data publikacji: 13.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1074942

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

nie dotyczy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

snrrzs@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Gajewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665065888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej Curie uprzejmie informuje, że na wykonawcę zamówienia "Zakup i dostawa wyposażenia - meble - do Żłobka w Ożarowie" wybrano Wykonawcę: „STOLBRZEG” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 37-100 Łańcut, ul. Przemysłowa 11. Wybrana oferta spełniła wszystkie w wymagania opisane w ogłoszeniu nr 1071448 i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ożarów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

nie dotyczy

Przedmiot zamówienia

nie dotyczy

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Harmonogram realizacji zamówienia

nie dotyczy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Adres

os. Wzgórze 56

27-530 Ożarów

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158611801

Fax

158611801

NIP

8631683455

Tytuł projektu

Żłobek "u Skłodowskiej" w Ożarowie.

Numer projektu

RPSW.08.01.01-26-0003/17-00
Liczba wyświetleń: 414