Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie odczynników organicznych

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1073837

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup i dostawę podanych poniżej odczynników chemicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

1) CAS 10310-21-1, 2-Amino-6-chloropurine 98%, 1g
2) CAS 1839-18-5, 2-Chloroadenine 98%, 1g
3) CAS 108-55-4, Glutaric anhydride 98%, 25g
4) CAS 4480-83-5, Diglycolic anhydride 95%, 25g
5) CAS 109-99-9, THF bezwodny (stab. BHT), 500mL
6) CAS 109-99-9, THF czda, 2x1L
7) CAS 144-55-8, NaHCO3 czda, 1kg

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do 14.12.2017 r. w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Kośnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup podanych poniżej odczynników chemicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

1) CAS 10310-21-1, 2-Amino-6-chloropurine 98%, 1g
2) CAS 1839-18-5, 2-Chloroadenine 98%, 1g
3) CAS 108-55-4, Glutaric anhydride 98%, 25g
4) CAS 4480-83-5, Diglycolic anhydride 95%, 25g
5) CAS 109-99-9, THF bezwodny (stab. BHT), 500mL
6) CAS 109-99-9, THF czda, 2x1L
7) CAS 144-55-8, NaHCO3 czda, 1kg

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup i dostawę podanych poniżej odczynników chemicznych, w przedstawionych ilościach oraz czystościach.

Przedmiot zamówienia

1) CAS 10310-21-1, 2-Amino-6-chloropurine 98%, 1g
2) CAS 1839-18-5, 2-Chloroadenine 98%, 1g
3) CAS 108-55-4, Glutaric anhydride 98%, 25g
4) CAS 4480-83-5, Diglycolic anhydride 95%, 25g
5) CAS 109-99-9, THF bezwodny (stab. BHT), 500mL
6) CAS 109-99-9, THF czda, 2x1L
7) CAS 144-55-8, NaHCO3 czda, 1kg

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert 14.12.2017 r.
Rozstrzygnięcie 15.12.2017 r.
Dostawa 08.01.2018 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych związków od różnych Oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) ARGENTA
Ul. Polska 114
60-401 Poznań
NIP 781-10-11-656
NR OFERTY: OFE_/002464/2017/CH
Data wpłynięcia: 11.12.2017 Cena netto: 447,41 PLN Pozycja 1, 3 i 4 z opisu przedmiotu zamówienia

2) TriMen Chemicals S.A.
Al. Piłsudskiego 141
92-318 Łódź
NIP 728-243-21-67
NR OFERTY: 1073837
Data wpłynięcia: 13.12.2017 Cena netto: 391,90 PLN Pozycje: 2 i 5 z opisu przedmiotu zamówienia

3) HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych
Duchnice ul. Boczna 10
05-850 Ożarów Maz
NIP 534-142-79-20
NR OFERTY: 2017/12/MG/0934
Data wpłynięcia: 14.12.2017 Cena netto: 88,14PLN
Pozycja: 6 i 7 z opisu przedmiotu zamówienia
Liczba wyświetleń: 470