Strona główna
Logo unii europejskiej

Materiały do hodowli komórkowych

Data publikacji: 28.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2017

Numer ogłoszenia

1071668

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych produktów:
1. Szkiełko "nakrywkowe" do hemocytometru Bright-Line™, np. Sigma Aldrich Z375357 (Bright-Line™ Hemacytometer replacement cover slip); 2 szt.
2. Probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 15 ml, sterylne; 2000 szt.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna wpłynąć w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kulikowska-Darłak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 691 353

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych produktów:
1. Szkiełko nakrywkowe do hemocytometru Bright-Line™, np. Sigma Aldrich Z375357 (Bright-Line™ Hemacytometer replacement cover slip); 2 szt.
2. Probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 15 ml, sterylne; 2000 szt.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa produktów zawartych w treści ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

1. Szkiełko nakrywkowe do hemocytometru Bright-Line™, np. Sigma Aldrich Z375357 (Bright-Line™ Hemacytometer replacement cover slip); 2 szt.
2. Probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 15 ml, sterylne; 2000 szt.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Kod CPV

38437000-7

Nazwa kodu CPV

Pipety i akcesoria laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

a) termin składani ofert: 07.12.2017
b) rozstrzygnięcie: 11.12.2017
c) dostawa: do dnia 20.12.2017

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy;
- terminowość dostawy;
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych produktów od różnych oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

probówki wirówkowe typu Falcon 15ml:
DIAG-MED.
Ul. Ryżowa 51
02-495 Warszawa
data wpłynięcia: 07.12.2017
cena: 1082,40 zł brutto

szkiełko do hemocytometru: brak ofert
Liczba wyświetleń: 398