Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie odczynników i materiałów laboratoryjnych

Data publikacji: 28.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Numer ogłoszenia

1071514

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych towarów, w przedstawionej ilości oraz jakości.
1. Strzykawki z wtopioną igłą KRUUSE 0,5 ml 29G x 1/2 0,33 x 12mm
ilość: 12 x 100 szt.

2. Lidokaina ( EGIS 10 % aerozol na skórę, roztwór)
ilość: 4 szt.

3. Woda do iniekcji - 5ml
ilość: 4 x 100 szt.

4. Sól fizjologiczna 250ml
ilość: 40 x 250ml

5. Formalina 10% - r-r 10% cz.d.a.
ilość: 5 x 1L

6. Strzykawki 1 ml BOGMARK Medical – Łomża
ilość: 1 x 300 szt.

7. Pojemniki na mocz 60ml
ilość: 1000 szt.

8. Igły 25G x 5/8 0,5 mm x 16mm
ilość: 2 x 100 szt.

9. Igły 23G x 1 1/4 Nr 14 0,6 mm x 30mm
ilość: 5 x 100 szt.

10. Suwmiarka elektroniczna
- wykonana z metalu
- z ochronnym etui
- zakres pomiarowy co najmniej 0-150mm
- minimalna dokładność +/- 0,02mm
ilość: 1 szt.

Cechy podstawowe:
- towar zgodny z opisem,
- dołączone świadectwo analiz (w języku polskim lub angielskim) dla pozycji nr 3-5,
- dołączona karta charakterystyki substancji (w języku polskim lub angielskim) albo ulotka dla pacjenta dla pozycji nr 2-5,
- dostawa związku w warunkach zapewniających jego stabilność na drodze producent-zamawiający dla pozycji nr 2-5,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 08.12.2017 w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Popielska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608594460

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Strzykawki z wtopioną igłą KRUUSE 0,5 ml 29G x 1/2 0,33 x 12mm
ilość: 12 x 100 szt.

2. Lidokaina ( EGIS 10 % aerozol na skórę, roztwór)
ilość: 4 szt.

3. Woda do iniekcji - 5ml
ilość: 4 x 100 szt.

4. Sól fizjologiczna 250ml
ilość: 40 x 250ml

5. Formalina 10% - r-r 10% cz.d.a.
ilość: 5 x 1L

6. Strzykawki 1 ml BOGMARK Medical – Łomża
ilość: 1 x 300 szt.

7. Pojemniki na mocz 60ml
ilość: 1000 szt.

8. Igły 25G x 5/8 0,5 mm x 16mm
ilość: 2 x 100 szt.

9. Igły 23G x 1 1/4 Nr 14 0,6 mm x 30mm
ilość: 5 x 100 szt.

10. Suwmiarka elektroniczna
- wykonana z metalu
- z ochronnym etui
- zakres pomiarowy co najmniej 0-150mm
- minimalna dokładność +/- 0,02mm
ilość: 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych towarów, w przedstawionej ilości oraz jakości.
1. Strzykawki z wtopioną igłą KRUUSE 0,5 ml 29G x 1/2 0,33 x 12mm
ilość: 12 x 100 szt.

2. Lidokaina ( EGIS 10 % aerozol na skórę, roztwór)
ilość: 4 szt.

3. Woda do iniekcji - 5ml
ilość: 4 x 100 szt.

4. Sól fizjologiczna 250ml
ilość: 40 x 250ml

5. Formalina 10% - r-r 10% cz.d.a.
ilość: 5 x 1L

6. Strzykawki 1 ml BOGMARK Medical – Łomża
ilość: 1 x 300 szt.

7. Pojemniki na mocz 60ml
ilość: 1000 szt.

8. Igły 25G x 5/8 0,5 mm x 16mm
ilość: 2 x 100 szt.

9. Igły 23G x 1 1/4 Nr 14 0,6 mm x 30mm
ilość: 5 x 100 szt.

10. Suwmiarka elektroniczna
- wykonana z metalu
- z ochronnym etui
- zakres pomiarowy co najmniej 0-150mm
- minimalna dokładność +/- 0,02mm
ilość: 1 szt.

Cechy podstawowe:
- towar zgodny z opisem,
- dołączone świadectwo analiz (w języku polskim lub angielskim) dla pozycji nr 3-5,
- dołączona karta charakterystyki substancji (w języku polskim lub angielskim) albo ulotka dla pacjenta dla pozycji nr 2-5,
- dostawa związku w warunkach zapewniających jego stabilność na drodze producent-zamawiający dla pozycji nr 2-5,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Przedmiot zamówienia

1. Strzykawki z wtopioną igłą KRUUSE 0,5 ml 29G x 1/2 0,33 x 12mm
ilość: 12 x 100 szt.

2. Lidokaina ( EGIS 10 % aerozol na skórę, roztwór)
ilość: 4 szt.

3. Woda do iniekcji - 5ml
ilość: 4 x 100 szt.

4. Sól fizjologiczna 250ml
ilość: 40 x 250ml

5. Formalina 10% - r-r 10% cz.d.a.
ilość: 5 x 1L

6. Strzykawki 1 ml BOGMARK Medical – Łomża
ilość: 1 x 300 szt.

7. Pojemniki na mocz 60ml
ilość: 1000 szt.

8. Igły 25G x 5/8 0,5 mm x 16mm
ilość: 2 x 100 szt.

9. Igły 23G x 1 1/4 Nr 14 0,6 mm x 30mm
ilość: 5 x 100 szt.

10. Suwmiarka elektroniczna
- wykonana z metalu
- z ochronnym etui
- zakres pomiarowy co najmniej 0-150mm
- minimalna dokładność +/- 0,02mm
ilość: 1 szt.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 08.12.2017 r.
Rozstrzygnięcie 11.12.2017 r.
Dostawa do 22.12.2017 r.
Dostawa na adres:
Centrum Medycyny Doświadczalnej
Waszyngtona 17A
15-276 Białystok

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych towarów od różnych oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 362