Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa laminatu polimidowego.

Data publikacji: 24.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070870

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty mogą być składane:
1. Mailowo na adres: piotr.bielowka@techtra.pl
2. Osobiście w formie papierowej w siedzibie spółki
3. Drogą pocztową ( liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.bielowka@techtra.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Bielowka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 71 7985885

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laminatu polimidowego typu Apical AV, Apical NP, LSMtron lub tożsamego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego laminatu polimidowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego laminatu polimidowego o następujących parametrach:
1. Typu polimidu: Apical AV, Apical NP, LSMtron lub tożsamy.
2. Grubość polimidu: 50 mikronów
3. Zewnętrzne powłoki: warstwa polimidowa ma być dwustronnie pokryta jednorodną warstwą miedzi o grubości 5 mikronów z każdej strony
4. Szerokość laminatu: 0,61 m
5. Długość laminatu: co najmniej 100mb
6. Formt dostawy laminatu: jeden arkusz zwinięty w role

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 2 tygodnie od daty wyboru najlepszej oferty.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

W przypadku oferty na dostawę laminatu tożsamego do laminatu typu Apical AV, Apical NP lub LSMtron, należy przedłożyć pełna specyfikacje oferowanego materiału.
Jeśli przedłożona dokumentacja nie będzie pełna, w tym w szczególności nie będzie zawierała informacji o sposobie wytrawiania przelotek o średnicy 30-50 mikronów w polimidzie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia takiej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Stosuje się jedno kryterium oceny, jakim jest cena realizacji zamówienia.
W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów = (najniższa łączna cena netto przedstawiona w ofertach) / ( cena netto oferty badanej) x 100

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRA SP Z O O

Adres

Duńska 13

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+4871 798 5885

NIP

8992214813

Tytuł projektu

Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0192/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 422