Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup materiałów laboratoryjnych

Data publikacji: 24.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-12-2017

Numer ogłoszenia

1070813

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o 37-310 Nowa Sarzyna ul. Chemików 1
Składanie ofert tylko drogą e-mailową

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

transport@silikony.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Słomiany

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606252449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych służących do realizacji badań w projekcie "Nowa generacja nanokompozytów typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakupu materiałów laboratoryjnych

Przedmiot zamówienia

1. Sączki jakościowe do filtracji szybkiej - 3w - średnica 90 mm - 5 opakowań
2. Sączki jakościowe do filtracji szybkiej - 3w - średnica 150 mm - 5 opakowań
3. Sączki ilościowe typ 393 , średnica 150 mm, gramatura 100g/m2 -10 opakowań
4. Kolba do wyparek rotacyjnych, DURAN, ze szlifem, poj.1000 ml. szlif 29/32 NS - 4 szt.
5. Kolba do wyparek rotacyjnych,DURAN, ze szlifem, poj.500 ml , szlif 29/32 NS - 2 szt.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do dnia 2017.12.20

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Deklarowany termin dostawy - do 30 pkt. (30%)
najkrótszy deklarowany termin z badanych ofert
C=----------------------------------------------------------------------- x 30 pkt
termin dostawy oferty badaanej
2. Cena za dostarczony towar - do 70 pkt (70%)
najniższa cena netto z badanych ofert
C=----------------------------------------------------------------------- x 70 pkt
cena netto oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

667802328

NIP

8161528555

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. VWR International Sp.z o.o. , ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk z dn. 01.12.2017 - cena 1721,40 PLN netto
Liczba wyświetleń: 399