Strona główna
Logo unii europejskiej

Probówki typu Eppendorf

Data publikacji: 16.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2017

Numer ogłoszenia

1069035

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup:
1. probówek typu Eppendorf, 5ml, sterylnych, 1000 szt.
2. probówek typu Eppendorf, 5ml, niesterylnych, 1000 szt.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Miejsce i sposób składania ofert

orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kulikowska-Darłak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 691 353

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup:
1. probówek typu Eppendorf, 5ml, sterylnych, 1000 szt.
2. probówek typu Eppendorf, 5ml, niesterylnych, 1000 szt.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych zawartych w treści zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. probówki typu Eppendorf, 5ml, sterylne, 1000 szt.
2. probówki typu Eppendorf, 5ml, niesterylne, 1000 szt.

Kod CPV

38437000-7

Nazwa kodu CPV

Pipety i akcesoria laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

a) termin składani ofert: 27.11.2017
b) rozstrzygnięcie: 28.11.2017

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K.
ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
NIP: 725-14-47-400 REGON: 471490539
www.polgen.com.pl

Data wpłynięcia oferty: 23.11.02017
Cena: 1174,60 PLN netto
Liczba wyświetleń: 416