Strona główna
Logo unii europejskiej

Środki BHP

Data publikacji: 16.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2017

Numer ogłoszenia

1069032

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych produktów:
1) Tablice informacyjne:
1.1: 2 sztuki: tabliczka informacyjna DA002 z telefonami alarmowymi (zintegrowany system ratownictwa), folia samoprzylepna, płyta PCV: 1 mm, wymiary: 297 mm x 420 mm

2) Naklejki zgodne z systemem GHS (przykładowe wykonanie sprzed wejścia w życie obecnego oznakowania http://www.chemia.polsl.pl/sygos/uczelnia/etykiety/etykiety.htm):
2.1: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "O" - ciekłe, organiczne, bez fluorowców, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.2: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "F" - ciekłe, organiczne, zawierające fluorowce, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.3: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "P" - palne stałe, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.4: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "S" - roztwory soli, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.5: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "TN" - bardzo toksyczne niepalne, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.6: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "TP" - bardzo toksyczne palne, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.7: 50 sztuk: naklejka na opakowanie z odpadami "SL" - zużyte szkło laboratoryjne i szklane opakowania po odczynnikach, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6

3) Koc gaśniczy szklany:
3.1: sztuka: koc gaśniczy szklany 180 cm x 140 cm w opakowaniu

4) Maty klejące:
4.1: 2 sztuki: maty klejąca (wielowarstwowa np. 40 warstw, pokrytych klejem arkuszy, zamocowanych na podłożu winylowym), stosowana w wejściach do pomieszczeń o zwiększonych wymogach higienicznych, wymiary ok. 45 cm x 115 cm

5) Kamizelka odblaskowa:
5.1: Kamizelka odblaskowa dla dorosłych 2 szt.

6) Maseczki przeciwpyłowe:
6.1: 5 opakowań po 10 sztuk: jednorazowe maseczki ochronne w klasie FFP-3 EN 149 z zaworkiem

7) Osłona twarzy / przyłbica:
7.1: 2 sztuki: osłona na twarz, chroniąca twarz i szyję przez odpryskami i rozpryskami, wymienna szyba - odporna na roztwory kwasów, alkoholi, węglowodorów alifatycznych, grubość tworzywowej szyby min. 1 mm, możliwość podniesienia i blokady w pozycji otwartej, płynna regulacja nagłowia umożliwia dokładne dopasowanie do głowy.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny wpłynąć w formie mailowej na adres orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Żuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603485685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych produktów:
1) Tablice informacyjne:
1.1: 2 sztuki: tabliczka informacyjna DA002 z telefonami alarmowymi (zintegrowany system ratownictwa), folia samoprzylepna, płyta PCV: 1 mm, wymiary: 297 mm x 420 mm

2) Naklejki zgodne z systemem GHS (przykładowe wykonanie sprzed wejścia w życie obecnego oznakowania http://www.chemia.polsl.pl/sygos/uczelnia/etykiety/etykiety.htm):
2.1: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "O" - ciekłe, organiczne, bez fluorowców, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.2: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "F" - ciekłe, organiczne, zawierające fluorowce, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.3: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "P" - palne stałe, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.4: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "S" - roztwory soli, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.5: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "TN" - bardzo toksyczne niepalne, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.6: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "TP" - bardzo toksyczne palne, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.7: 50 sztuk: naklejka na opakowanie z odpadami "SL" - zużyte szkło laboratoryjne i szklane opakowania po odczynnikach, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6

3) Koc gaśniczy szklany:
3.1: sztuka: koc gaśniczy szklany 180 cm x 140 cm w opakowaniu

4) Maty klejące:
4.1: 2 sztuki: maty klejąca (wielowarstwowa np. 40 warstw, pokrytych klejem arkuszy, zamocowanych na podłożu winylowym), stosowana w wejściach do pomieszczeń o zwiększonych wymogach higienicznych, wymiary ok. 45 cm x 115 cm

5) Kamizelka odblaskowa:
5.1: Kamizelka odblaskowa dla dorosłych 2 szt.

6) Maseczki przeciwpyłowe:
6.1: 5 opakowań po 10 sztuk: jednorazowe maseczki ochronne w klasie FFP-3 EN 149 z zaworkiem

7) Osłona twarzy / przyłbica:
7.1: 2 sztuki: osłona na twarz, chroniąca twarz i szyję przez odpryskami i rozpryskami, wymienna szyba - odporna na roztwory kwasów, alkoholi, węglowodorów alifatycznych, grubość tworzywowej szyby min. 1 mm, możliwość podniesienia i blokady w pozycji otwartej, płynna regulacja nagłowia umożliwia dokładne dopasowanie do głowy.

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa środków BHP zawartych w treści zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1) Tablice informacyjne:
1.1: 2 sztuki: tabliczka informacyjna DA002 z telefonami alarmowymi (zintegrowany system ratownictwa), folia samoprzylepna, płyta PCV: 1 mm, wymiary: 297 mm x 420 mm

2) Naklejki zgodne z systemem GHS (przykładowe wykonanie sprzed wejścia w życie obecnego oznakowania http://www.chemia.polsl.pl/sygos/uczelnia/etykiety/etykiety.htm):
2.1: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "O" - ciekłe, organiczne, bez fluorowców, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.2: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "F" - ciekłe, organiczne, zawierające fluorowce, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.3: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "P" - palne stałe, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.4: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "S" - roztwory soli, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.5: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "TN" - bardzo toksyczne niepalne, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.6: 50 sztuk: naklejka na baniak z odpadami "TP" - bardzo toksyczne palne, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6
2.7: 50 sztuk: naklejka na opakowanie z odpadami "SL" - zużyte szkło laboratoryjne i szklane opakowania po odczynnikach, rozmiar pojedynczej naklejki zbliżony do formatu A6

3) Koc gaśniczy szklany:
3.1: sztuka: koc gaśniczy szklany 180 cm x 140 cm w opakowaniu

4) Maty klejące:
4.1: 2 sztuki: maty klejąca (wielowarstwowa np. 40 warstw, pokrytych klejem arkuszy, zamocowanych na podłożu winylowym), stosowana w wejściach do pomieszczeń o zwiększonych wymogach higienicznych, wymiary ok. 45 cm x 115 cm

5) Kamizelka odblaskowa:
5.1: Kamizelka odblaskowa dla dorosłych 2 szt.

6) Maseczki przeciwpyłowe:
6.1: 5 opakowań po 10 sztuk: jednorazowe maseczki ochronne w klasie FFP-3 EN 149 z zaworkiem

7) Osłona twarzy / przyłbica:
7.1: 2 sztuki: osłona na twarz, chroniąca twarz i szyję przez odpryskami i rozpryskami, wymienna szyba - odporna na roztwory kwasów, alkoholi, węglowodorów alifatycznych, grubość tworzywowej szyby min. 1 mm, możliwość podniesienia i blokady w pozycji otwartej, płynna regulacja nagłowia umożliwia dokładne dopasowanie do głowy.

Kod CPV

35113410-6

Nazwa kodu CPV

Odzież ochrony biologicznej i chemicznej

Harmonogram realizacji zamówienia

a) termin składani ofert: 27.11.2017
b) rozstrzygnięcie konkursu: 29.11.2017

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych produktów od różnych oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 420