Strona główna
Logo unii europejskiej

Materiały do badań histopatologicznych

Data publikacji: 15.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-11-2017

Numer ogłoszenia

1068670

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych produktów:
1. Tace wykonane z PS przeznaczone są do transportu świeżo zaklejonych preparatów mikroskopowych; pojemność: 20 szkiełek; 20 szt., np. Mar Four MI.03.00733
2. Szkiełka podstawowe szlifowane, typu "Super Frost" z polem do opisu dostępnym w kolorze białym; producent: MENZEL Glasser; 40 op. x 50 szt.
3. Szkiełka nakrywkowe, 24x36 mm; producent: MENZEL Glasser; 20 op. x 100 szt.
4. Szkiełka nakrywkowe, 24x60 mm; producent: MENZEL Glasser; 10 op. x 100 szt.
5. Uchwyt F80 standard - do wykorzystania zużytych żyletek mikrotomowych; autoklawowalny; długość uchwytu - 217 mm; długość ostrza - 80 mm; 3 szt., np. Mar Four PFM.205550001
6. Lignina w płatach, rozmiar: 40 cm x 60 cm, 10 kg
7. PĘDZELEK DO MIKROTOMÓW Leica Brush z magnesem; 2 szt., np. KAWA.SKA 4018340426
8. Żyletki mikrotomowe Leica Premium Low Profile Blade - Surgipath DB80 LX; 10 op. x 50 szt.; np. KAWA.SKA 14035843496
9. Foremki metalowe Parafree Metal Base Molds; 37x25 mm; 3 op. x 12 szt. np. KAWA.SKA 39LC-700-5
10. Foremki do zatapiania cienkościenne Leica Embedding Molds; 24x24x12 mm; 6 op. x 12 szt.np. KAWA.SKA 14038832453

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać mailowo na adres: orders@nanovelos.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

orders@nanovelos.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kulikowska-Darłak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 691 353

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup co najmniej jednego z poniższych produktów:
1. Tace wykonane z PS przeznaczone są do transportu świeżo zaklejonych preparatów mikroskopowych; pojemność: 20 szkiełek; 20 szt., np. Mar Four MI.03.00733
2. Szkiełka podstawowe szlifowane, typu "Super Frost" z polem do opisu dostępnym w kolorze białym; producent: MENZEL Glasser; 40 op. x 50 szt.
3. Szkiełka nakrywkowe, 24x36 mm; producent: MENZEL Glasser; 20 op. x 100 szt.
4. Szkiełka nakrywkowe, 24x60 mm; producent: MENZEL Glasser; 10 op. x 100 szt.
5. Uchwyt F80 standard - do wykorzystania zużytych żyletek mikrotomowych; autoklawowalny; długość uchwytu - 217 mm; długość ostrza - 80 mm; 3 szt., np. Mar Four PFM.205550001
6. Lignina w płatach, rozmiar: 40 cm x 60 cm, 10 kg
7. Pędzelek do mikrotomów Leica Brush z magnesem; 2 szt., np. KAWA.SKA 4018340426
8. Żyletki mikrotomowe Leica Premium Low Profile Blade - Surgipath DB80 LX; 10 op. x 50 szt.; np. KAWA.SKA 14035843496
9. Foremki metalowe Parafree Metal Base Molds; 37x25 mm; 3 op. x 12 szt. np. KAWA.SKA 39LC-700-5
10. Foremki do zatapiania cienkościenne Leica Embedding Molds; 24x24x12 mm; 6 op. x 12 szt.np. KAWA.SKA 14038832453

Cechy podstawowe:
- materiał spełniający wymagania jakościowe,
- specyfikacja kosztów dostawy, wraz z wysokością progu zwalniającego z tych kosztów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa materiałów zawartych w treści zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Tace wykonane z PS przeznaczone są do transportu świeżo zaklejonych preparatów mikroskopowych; pojemność: 20 szkiełek; 20 szt., np. Mar Four MI.03.00733
2. Szkiełka podstawowe szlifowane, typu "Super Frost" z polem do opisu dostępnym w kolorze białym; producent: MENZEL Glasser; 40 op. x 50 szt.
3. Szkiełka nakrywkowe, 24x36 mm; producent: MENZEL Glasser; 20 op. x 100 szt.
4. Szkiełka nakrywkowe, 24x60 mm; producent: MENZEL Glasser; 10 op. x 100 szt.
5. Uchwyt F80 standard - do wykorzystania zużytych żyletek mikrotomowych; autoklawowalny; długość uchwytu - 217 mm; długość ostrza - 80 mm; 3 szt., np. Mar Four PFM.205550001
6. Lignina w płatach, rozmiar: 40 cm x 60 cm, 10 kg
7. PĘDZELEK DO MIKROTOMÓW Leica Brush z magnesem; 2 szt., np. KAWA.SKA 4018340426
8. Żyletki mikrotomowe Leica Premium Low Profile Blade - Surgipath DB80 LX; 10 op. x 50 szt.; np. KAWA.SKA 14035843496
9. Foremki metalowe Parafree Metal Base Molds; 37x25 mm; 3 op. x 12 szt. np. KAWA.SKA 39LC-700-5
10. Foremki do zatapiania cienkościenne Leica Embedding Molds; 24x24x12 mm; 6 op. x 12 szt.np. KAWA.SKA 14038832453

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 24.11.2017 r.
Rozstrzygnięcie do 27.11.2017 r.
Dostawa do 08.12.2017 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Biorąc udział w postępowaniu, Oferent wyraża zgodę na publikację oferty w kwestiach spornych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto pojedynczej pozycji wraz z kosztami dostawy (100%), o ile cena ta nie zwalnia z kosztów dostawy,
- zamawiający będzie traktował każdą pozycję osobno i może dokonać zamówienia wybranych produktów od różnych oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Rakowiecka 36/nd.

02-532 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503633089

NIP

9522123769

Tytuł projektu

Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. KAWA.SKA Sp. Z o.o.
Ul. Zaczarowanej Róży 1
05-540 Zalesie Górne
Tel/fax: 22 756 57 65
Tel: 22 736 18 30
pozycje: 7, 9-10;
16.11.2017;
1654,59 PLN netto

2. MAR-FOUR Marian Siekierski
Ul. Kilińskiego 185
90-348 Łódź
pozycje: 1-6, 8;
22.11.2017;
5 548,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 425